”Lähdemme maailmaan etsimään unelmiamme ja ihanteitamme. Kuvittelemme usein luoksepääsemättömiin sen mikä on käden ulottuvilla.” Paolo Coelho

Pohjois-Ugandassa vähennetään kaikkea lapsiin, varsinkin alle 8-vuotiaisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ugandaan perustetaan 50 esikoulua, tuetaan vanhemmuutta vanhempainryhmien avulla ja lastensuojelujärjestelmää parannetaan. Työstä hyötyy noin 22 500 perhettä ja 45 000 lasta.

Malawin maaseudulla lisätään seksuaaliterveyspalveluiden saatavuutta ja laatua panostamalla seksitautien ehkäisyyn, perhesuunnitteluun, turvalliseen äitiyteen sekä nuorten erityistarpeiden huomioimiseen. Tyttöjen koulunkäyntiä edistetään vähentämällä koulukiusaamista sekä lisäämällä tietoa tyttöjen koulunkäynnin tärkeydestä.

Nepalissa erityishuomiota saavat nuorten tyttöjen ja naisten erityistarpeet ja työllistyminen. Köyhyyden vähentäminen lisää sekä ihmisten että luonnon hyvinvointia. Yhdessä maaseudun asukkaiden kanssa kehitetään kestäviä elinkeinoja ja autetaan perustamaan yrityksiä mikrolainoilla. Työn lisääminen vähentää painetta lähteä riskialttiille työnhakumatkoille Intiaan. Vanhoja tulisijoja korvataan biokaasulla toimivilla, mikä vähentää raskaita puunhakumatkoja ja savulle altistumista.

Etiopiassa ja Keski-Aasiassa vahvistetaan vammaisten naisten oikeuksia. Etiopian kumppanuusohjelman kautta tuetaan sekä vammaisliikettä, että kohdennetusti vammaisia opiskelijoita ja vammaisten naisten työllistymistä omiin yrityksiin. Vammaisten naisten toimintaan on rakennettu myös vertaiskummitoiminta.

Sierra Leonessa tuetaan nuorten koulutusta ja elämänhallinnan taitoja. Työtä tehdään koska 44% sierraleonelaisista on alle 15-vuotiaita, vain 33% nuorista käy yläasteen ja koska tytöistä 47% saa lapsen tai tulee raskaaksi ennen 18 vuotta. Naisista lukutaitoisia on 27% ja miehistä yli puolet.

Suomessa lukemattomat koululaiset, vapaaehtoiset, yhteisöt ja yritykset tekevät mahtavaa pyyteetöntä työtä pallomme kääntämiseksi valoisalle puolelle. Oleellista on olla luovuttamatta. Nuoret ja aikuiset oppivat, että antamalla saa ja kiitollisuus sydämessä on suurinta rikkautta ikinä. Tämä yltiöoptimistinen bloggaus on totta!

Kiitos Suomen Ulkoministeriö, jonka tukemilla hankkeilla saadaan pitkäjänteistä työtä tehdyksi. Kiitos Plan, Taksvärkki ry, Kynnys ry ja Väestöliitto. Kiitos teille kaikille, jotka tuette Kapuan kautta positiivista muutosta maailmassa.

”Kukaan ei tiedä, mitä seuraavana hetkenä tapahtuu, ja siitä huolimatta ihmiset kulkevat eteenpäin. He kulkevat siksi, että he luottavat. Siksi, että heillä on usko.” Paolo Coelho

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top