Väestöliitto on monipuolinen hyvinvointialan järjestö ja ihmisoikeustoimija, jonka tehtävänä on vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja yhteyttä toisiinsa.

Väestöliitto edistää lasten, nuorten, perheiden ja koko väestön hyvinvointia, hyviä ihmissuhteita ja onnellisuutta sekä edistää kestävän väestönkehityksen, perheystävällisyyden, yhdenvertaisuuden ja seksuaalioikeuksien toteutumista Suomessa. Kotimaantyömme ohella edistämme kestävää kehitystä tukemalla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten seksuaali- ja ihmisoikeuksien toteutumista kehittyvissä maissa.

Väestöliitto perustettiin vuonna 1941 kiireellisestä tarpeesta jälleenrakentaa sodan vaurioittamaa Suomea. Järjestö täyttää tänä vuonna 80 vuotta.

Väestöliiton kotimaantyö

Väestöliiton kotimaantyö kattaa koko elämänkaaren: lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja ikääntymisen. Väestöliitto tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa ja tukea elämänkaaren eri vaiheissa mm. ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja monenlaisiin arjen haasteisiin liittyen.

Väestöliiton toiminta keskittyy nuorten, ja erikseen poikien, kasvun ja hyvinvoinnin sekä nuoruuden ihmissuhteiden ja seksuaalisuuden tukemiseen; perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen; parisuhteiden toimivuuden tukemiseen; vanhemmuuden ja isovanhemmuuden vahvistamiseen sekä maahanmuuttajien osallisuuden ja työllistymisen edistämiseen.

Väestöliiton vaikuttamistyön painopisteitä ovat kestävä väestönkehitys, lapsi- ja perheystävällinen, yhdenvertainen, syrjimätön ja monikulttuurinen yhteiskunta sekä seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet. Väestöliitto tekee myös oman tutkimuslaitoksensa kautta syntyvyys- ja väestöntutkimusta.

Väestöliiton Poikien Puhelin on alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille suunnattu auttava puhelin- ja verkkopalvelu, joka tarjoaa ennaltaehkäisevää apua arjen haasteisiin ja kysymyksiin. Puhelimeen vastaavat poikien maailmaan erikoistuneet miesvastaajat. Poikien puhelin auttaa ennaltaehkäisemään ongelmien kärjistymistä ja tukee poikien ja nuorten miesten hyvinvointia.

Väestöliiton kansainvälinen työ

Väestöliiton kansainvälinen työ keskittyy seksuaalioikeuksien maailmanlaajuiseen edistämiseen vaikuttamistoiminnan, kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen keinoin. Väestöliitto edistää kehittyvien maiden ihmisten oikeutta päättää itse omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan. Työn tavoitteena on seksuaalioikeuksien toteutuminen ja seksuaaliterveyden parantaminen maailmanlaajuisesti.

Seksuaalioikeudet ovat perusoikeuksia, jotka taataan kansainvälisissä sopimuksissa. Seksuaalioikeuksien toteutuminen parantaa kaikkien ihmisten oikeuksia ja hyvinvointia. Se myös vähentää köyhyyttä, äitiyskuolleisuutta, seksitauteja, suunnittelemattomia raskauksia sekä laittomia ja vaarallisia abortteja. Oikeuksien toteutumisella on voimaannuttava vaikutus ja se myös parantaa naisten asemaa ja tasa-arvoa sekä vähentää heihin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää. Yksilöt tarvitsevat tietoa omista oikeuksistaan, sillä vain omat oikeudet tuntemalla yksilöt voivat vaatia niiden toteutumista.

Väestöliiton kehitysyhteistyöhankkeet Malawissa, Afganistanissa, Nepalissa ja Tadzhikistanissa keskittyvät erityisesti nuorten sekä vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksien edistämiseen.

Malawissa Väestöliitto edistää tyttöjen koulunkäyntiä ja parantaa nuorten seksuaalioikeuksia kehittämällä ja ehkäisemällä koulukiusaamista. Malawissa nuoret saavat muun muassa seksuaalikasvatusta, ja tätä kautta tietoa ja taitoja tehdä tietoisia valintoja elämänsä suhteen. Lisäksi hankkeessa parannetaan perheiden toimeentuloa naisten ryhmiä kehittämällä. Hanketta toteutetaan yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Marttaliiton ja malawilaisen CYECE-järjestön kanssa.

Nepalissa, Afganistanissa ja Tadzhikistanissa edistetään erityisesti vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksia. Väestöliiton kehitysyhteistyöhankkeella voimaannutetaan vammaisia ihmisiä tuntemaan seksuaalioikeutensa, koulutetaan terveydenhuollon henkilökuntaa tarjoamaan laadukkaampia seksuaaliterveyspalveluita vammaisille ihmisille, sekä tehdään vahvaa vaikuttamistyötä asenteiden muuttamiseksi.

Vieritä ylös