Väestöliitto

Väestöliiton tehtävänä on edistää hyvinvointia, turvallisia ihmissuhteita ja ihmisoikeuksia muuttuvassa maailmassa. Tutkimme, vaikutamme ja tarjoamme maksuttomia palveluja.

Väestöliitto perustettiin vuonna 1941 kiireellisestä tarpeesta jälleenrakentaa sodan vaurioittamaa Suomea. Työtämme voi tukea lahjoittamalla.

Väestöliiton kotimaantyö

Väestöliitto tarjoaa nuorille ja aikuisille maksuttomia palveluja ihmissuhteiden, elämänhallinnan ja seksuaalisen hyvinvoinnin tueksi. Kuljemme ihmisten rinnalla koko elämänkaaren ajan.

Tuemme lasten ja nuorten hyvinvointia sekä onnellista ja turvallista kasvua ja kehitystä, tuemme perheiden hyvinvointia sekä vanhemmuutta ja isovanhemmuutta ja tarjoamme apua ja tukea myös maahanmuuttajaperheille ja pakolaisina Suomeen saapuville.
Vaikutamme lapsi- ja perheystävällisyyden puolesta työelämässä ja päätöksenteossa. Puolustamme seksuaali- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Arvostamme moninaisuutta ja edistämme yhdenvertaisuutta. Haluamme, että Suomi on hyvä kotimaa kaikille täällä asuville.

Väestöliitolla on myös oma Väestöntutkimuslaitos, jossa tutkitaan kestävää väestönkehitystä ja syntyvyyttä.

Väestöliiton Poikien Puhelin

Väestöliiton Poikien Puhelin on alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille suunnattu auttava puhelin- ja verkkopalvelu, joka tarjoaa ennaltaehkäisevää apua arjen haasteisiin ja kysymyksiin. Puhelimeen vastaavat poikien maailmaan erikoistuneet miesvastaajat. Poikien puhelin auttaa ennaltaehkäisemään ongelmien kärjistymistä ja tukee poikien ja nuorten miesten hyvinvointia.

Väestöliiton kansainvälinen työ

Väestöliiton kansainvälinen työ keskittyy seksuaalioikeuksien maailmanlaajuiseen edistämiseen vaikuttamistoiminnan, kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen keinoin. Väestöliitto edistää kehittyvien maiden ihmisten oikeutta päättää itse omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan. Työn tavoitteena on seksuaalioikeuksien toteutuminen ja seksuaaliterveyden parantaminen maailmanlaajuisesti.

Seksuaalioikeudet ovat perusoikeuksia, jotka taataan kansainvälisissä sopimuksissa. Seksuaalioikeuksien toteutuminen parantaa kaikkien ihmisten oikeuksia ja hyvinvointia. Se myös vähentää köyhyyttä, äitiyskuolleisuutta, seksitauteja, suunnittelemattomia raskauksia sekä laittomia ja vaarallisia abortteja. Oikeuksien toteutumisella on voimaannuttava vaikutus ja se myös parantaa naisten asemaa ja tasa-arvoa sekä vähentää heihin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää. Yksilöt tarvitsevat tietoa omista oikeuksistaan, sillä vain omat oikeudet tuntemalla yksilöt voivat vaatia niiden toteutumista.

Väestöliiton kehitysyhteistyöhankkeet Malawissa, Afganistanissa, Nepalissa ja Tadzhikistanissa keskittyvät erityisesti nuorten sekä vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksien edistämiseen.

Malawissa Väestöliitto edistää tyttöjen koulunkäyntiä ja parantaa nuorten seksuaalioikeuksia kehittämällä ja ehkäisemällä koulukiusaamista. Malawissa nuoret saavat muun muassa seksuaalikasvatusta, ja tätä kautta tietoa ja taitoja tehdä tietoisia valintoja elämänsä suhteen. Lisäksi hankkeessa parannetaan perheiden toimeentuloa naisten ryhmiä kehittämällä. Hanketta toteutetaan yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Marttaliiton ja malawilaisen CYECE-järjestön kanssa.

Nepalissa, Afganistanissa ja Tadzhikistanissa edistetään erityisesti vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksia. Väestöliiton kehitysyhteistyöhankkeella voimaannutetaan vammaisia ihmisiä tuntemaan seksuaalioikeutensa, koulutetaan terveydenhuollon henkilökuntaa tarjoamaan laadukkaampia seksuaaliterveyspalveluita vammaisille ihmisille, sekä tehdään vahvaa vaikuttamistyötä asenteiden muuttamiseksi.

Scroll to Top