Kynnys ry

Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö, jonka vammaiset ihmiset perustivat itse. Kynnys työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansainvälisesti. Kynnys on myös osa kansainvälistä vammaisten itsenäisen elämän (independent living) liikettä.

Kynnyksen tavoitteet ovat:

  • Tukea ja aktivoida vammaisia henkilöitä toimimaan itse omien oikeuksiensa puolesta.
  • Vaikuttaa viranomaisiin ja muihin päättäjiin niin, että vammaisten kansalaisten tarpeet otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä.
  • Toimia asiantuntijana vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kehitysmaiden vammaiset tytöt ja naiset kokevat syrjintää sekä vamman että sukupuolen takia, minkä seurauksena vammaiset naiset ovat eristäytyneitä yhteiskunnasta. Vammaiset tytöt pääsevät harvoin kouluun ympäristön esteellisyyden, yhteiskunnan asenteiden ja perheen tietämättömyyden takia. Pitkään jatkuneen syrjinnän myötä vammaiset naiset eivät usein tunne omia oikeuksiaan.

Kynnyksen hankkeet perustuvat vertaistukeen, jolla tuetaan vammaisten naisten osallistumista järjestötoimintaan ja yhteiskuntaan. Heille annetaan tietoa oikeuksistaan ja tarjotaan ammatillisten taitojen opetusta, jotta heillä on mahdollisuus omaan toimeentuloon.

Kynnys on tukenut vammaisten naisten järjestöjä Keski-Aasiassa vuodesta 2003 ja Etiopiassa vuodesta 2006. Etiopiassa Ethiopian Women with Disabilities National Association (EWDNA) -järjestö kohdentaa tuen naisten vertaistukiryhmiin ja koulutukseen, jolla edistetään naisten voimaantumista ja työllistymistä. Keski-Aasiassa Kynnys tukee vammaisten naisten järjestöjen verkostoa, joka edistää vammaisten naisten osallistumista yhteiskuntaan ja muuttaa yhteiskunnan asenteita vammaisia ihmisiä kohtaan positiivisemmaksi.

Kynnys käyttää keräysvarat kehitysmaiden vammaisten naisten ja tyttöjen tukemiseen, kuten koulutukseen, työllistymiseen ja seksuaalikasvatukseen.

Lisätietoa Kynnyksen kehitysyhteistyöstä.

Scroll to Top