Kapua klättrar för att hjälpa!

Genom att bestiga berg samlar Kapua in pengar för att stödja och främja utvecklingen i utvecklingsländer. Sedan år 2006 har Kapua samlat in 700 000 euro. Kapua erbjuder vanliga människor möjligheten att delta i ett internationellt utvecklingssamarbete i utvecklingsländerna. Kapua-deltagarna samlar in pengar för olika hjälpprojekt och reser på egen kostnad till de olika projektländerna för att bekanta sig med projekten.

KAPUA 2014 ETIOPIA

Ditt bidrag hjälper kvinnorna och flickorna i utvecklingsländer att lära sig läsa, lära sig sina rättigheter och få möjlighet till ett drägligt liv. Genom att stödja flickor och kvinnor hjälper du hela samhället!

Målet för det sjätte Kapua­projektet är att samla in 100 000 euro till kvinnor och flickor i utvecklingsländerna. I oktober 2014 reser en utvald grupp av Kapuadeltagare till Etiopien för att ta del av projekten och se vad de insamlade pengarna går till. I Etiopien får kvinnor med funktionsnedsättningar stöd, utbildning i sina rättigheter och möjligheter till försörjning. I samband med resan kommer Kapua­gruppen att bestiga Ras Dashen bergtopp, på 4 550 meters höjd. De insamlade medlen riktas till olika målgrupper som är i behov av stöd. Genom fyra samarbetsorganisationer Stiftelsen Plan Finland, Väestöliitto, Dagsverke rf och Tröskeln rf  (Plan Suomi säätiö, Väestöliitto, Taksvärkki ry , Kynnys ry)  arbetar vi för att förbättra utbildning, kunskaper i mänskliga rättigheter samt att förbättra levnadsstandarden för flickor och kvinnor i utvecklingsländer. De insamlade medlen delas jämnt mellan samarbetsorganisationernas projekt.

Kom med och hjälp oss med ditt bidrag!

Vad räcker insamlingspengarna till?

5 €   ­ 1 månads skolavgift för en handikappad elev.
10 € ­ 12 övningsböcker och 20 pennor till eleverna
20 €  ­ En lektion om menstruationshygien till 15 tjejer, som inte fått gå i skolan.
50 €  ­ 17 st skolväskor med utrustning.
100 €  ­ 3 mån självhjälpsgrupper för kvinnor med funktionsnedsättningar.
250 €  ­ 2 timmar programtid och 120 reklam i radio för ungdomarnas egen informationsspridning.
500 €  ­ 27 kvinnor till sjukhusvård från mobilklinikerna.
1000 €  ­  Byggnationen av en förskola.

Tack för att du bryr dig!

Vieritä ylös