Taksvärkki ry

Taksvärkki ry on kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen asiantuntija. Taksvärkki ry on tehnyt kehitysyhteistyötä suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden Taksvärkkikeräysten tuotoilla jo vuodesta 1967 lähtien.

Taksvärkki ry:n tavoitteena on nuorten oikeuksien ja yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen sekä aktiivisen kansalaisuuden tukeminen ohjelmamaissa. Toiminnan keskiössä ovat nuoret muutoksentekijät ja yhdenvertaisuus, erityisesti sukupuolten tasa-arvo ja vammaisinkluusio.

Ohjelmakaudella 2022–2025 Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelmaa toteutetaan Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Mosambikissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa. Toteutuksesta vastaavat paikalliset nuorisojärjestöt, joita tukemalla vahvistetaan paikallista kansalaisyhteiskuntaa.

Taksvärkki ry:n toiminta tähtää sosiaaliseen muutokseen. Monivuotiset hankkeemme edistävät lasten ja nuorten elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Nuoret aktivoituvat puolustamaan oikeuksiaan ja kehittämään yhteisöjään. Samalla aikuiset tarjoavat tähän paremmat mahdollisuudet.

Taksvärkin hankkeissa perustetaan tai vahvistetaan jo olemassa olevia nuorten ryhmiä, edistetään nuorten osallistumista paikallisiin päätöksentekoelimiin ja tuetaan nuorten omien aloitteiden tekemistä. Vastuunkantajat koulutetaan ihmisoikeuksista, kuten vammaisten tyttöjen ja koulupudokkaiden teiniäitien oikeudesta koulutukseen ja lisääntymisterveyteen.

Suomessa kannustamme nuoria toimimaan aktiivisina maailmankansalaisina. Ohjaamme vuosittain satoja toiminnallisia työpajoja peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, koulutamme kasvatusalan ammattilaisia ja tuotamme materiaalia opetussuunnitelmien mukaisen globaalikasvatuksen tueksi.

TAKSVÄRKKI JA NEPALIN OPPILASKUNNAT

”Nuorten ongelmat ovat samanlaisia kaikkialla maailmassa. Ensin ne pitää tunnistaa, sitten ne voidaan ratkaista yhdessä.”
Chandani, 17, koululainen, oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, Nepal

Nepalissa Taksvärkki ry tukee oppilaskuntien toimintaa ja edistää yhdenvertaisuutta. Kiusaaminen, syrjintä, epävarmuus tulevaisuudesta ja sukupuolten epätasa-arvo ovat nepalilaisiin nuoriin vaikuttavia ongelmia. Kaikki nuoret eivät pääse kouluun. Tyttöjen koulunkäynnin haasteena ovat lisäksi kunnollisten vessojen puute ja kuukautisiin liittyvät tabut.

”Olin ennen ujo, enkä puhunut muiden edessä. Olen päässyt kehittämään esiintymistaitojani ja saanut lisää itseluottamusta.”
Prakash, 15, koululainen, oppilaskunnan hallituksen jäsen, Nepal

Nepalissa nuoret puuttuvat epäkohtiin ja saavat aikaan positiivista muutosta. Oppilaskuntien aktiivit rohkaisevat nuoria kyseenalaistamaan syrjiviä asenteita ja puhumaan kohtaamistaan haasteista. Nuoret järjestävät tempauksia ja koulutuksia sekä näyttävät yhteisöissään esimerkkiä yhdenvertaisuudesta ja vaikuttamisesta.

Lisätietoa, videoviestejä ja kuvia Nepalista Taksvärkki ry:n Oikeus olla minä -kampanjan sivuilla.

TAKSVÄRKKI JA NUORTENRYHMÄT GUATEMALASSA

Taksvärkin hankkeessa Guatemalassa lisätään nuorten ihmisoikeuksiin ja kansalaisvaikuttamiseen liittyviä tietoja ja taitoja sekä nuorten osallistumista kuntien päätöksentekoon.

Nuorille järjestetään lukuvuoden mittaisia kansalaistaitokursseja. Hankkeessa perustetut nuortenryhmät tarjoavat vertaistukea ja kanavan tehdä omaehtoista tiedotus-, vertaiskoulutus- ja vaikuttamistyötä. Lisäksi koulutetaan opettajia ja kuntien viranomaisia nuorten oikeuksista ja osallistamisesta.

Lisätietoa Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöstä:
Veera Blomster
ohjelmasuunnittelija
veera.blomster (at) taksvarkki.fi
www.taksvarkki.fi

Scroll to Top