Kapua 2024 saaristo tiimi

Kapua 2024 saaristo edistää tyttöjen hyvinvointia

Kapua 2024 Saaristo -tiimi kerää varoja Helsingin ja Espoon Tyttöjen Talon toiminnan tukemiseksi ja pyöräilee heinäkuussa 2024 Saariston Rengastien hyvän asian puolesta.

Nuorten hyvinvoinnin tukemisen tärkeys on korostunut viime vuosina. Tyttöjen Talot® ovat olemassa 10–28 -vuotiaille tytöille ja naisille sukupuolen moninaisuus huomioiden. Tyttöjen Talot ovat turvallisia paikkoja, joissa jokainen voi kokea yhteenkuuluvuutta ja saada arvostusta omana ainutlaatuisena itsenään. Toiminta on suunniteltu tukemaan nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Harrasteryhmissä voi kehittää uusia taitoja ja innostua uusien kokemusten äärellä. Halutessaan nuori voi osallistua pienryhmiin, joissa käsitellään esimerkiksi mielenterveyttä. Ryhmät ja ohjaajan tuki auttavat käsittelemään vaikeiden vaiheiden nostamia tunteita ja tuovat voimavaroja itsensä vahvistamiseen. Yhdessä toimimalla sosiaaliset taidot hioutuvat, ja nuoret oppivat luomaan terveitä ihmissuhteita. Osallistuminen erilaisiin aktiviteetteihin ja saatu tuki auttavat tyttöjä ja nuoria naisia vahvistamaan omaa ääntään. Tyttöjen Talot ovat kasvualusta, missä nuoret saavat vahvistusta oman tulevaisuutensa rakentamiseen.

Keräyslupa: RA/2021/1544. Lupa on voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tämä ryhmä on kerännyt yhteensä
1 463,16 €

Hanna Ahrnberg


Kotipaikka: Helsinki

Kerätty: 231.66€

Miia Caraballo


Kotipaikka: Tampere

Kerätty: 221.50€

Petra Järvinen


Kotipaikka: Espoo

Kerätty: 195.00€

%%ALT%%

Silvia Lapenna


Kotipaikka: Helsinki

Kerätty: 360.00€

Laura Vehkaoja


Kotipaikka: Helsinki

Kerätty: 455.00€

Scroll to Top