Kapua toimii yhteistyössä suomalaisten järjestöjen kanssa, joilla on Poliisihallituksen myöntämä voimassaoleva rahankeräyslupa. Kapuan keräysvarat ohjataan suoraan järjestön omalle keräystilille. Luotettavat kumppanijärjestömme kanavoivat avun turvallisesti perille.

Kapua pääkumppanijärjestöt

Kapuan päähanke toteutetaan yhteistyössä Väestöliiton, Taksvärkki ry:n ja Kynnys ry:n kanssa. Hankkeeden keräystuotto jaetaan tasan kolmen kumppanijärjestön kesken. Keräysvarat ohjataan Väestöliiton keräystilille, josta varat kanavoidaan luotettavasti perille kohteisiin.

Kynnys ry

Kynnys ry tukee vammaisten naisten omia järjestöjä Etiopiassa ja Keski-Aasiassa. Vammaiset tytöt ja naiset kokevat kaksinkertaista syrjintää vammaisuuden ja sukupuolen takia. Kehitysmaissa vammaiset tytöt ja naiset pääsevät harvoin kouluun tai töihin ja ovat usein yksi maansa köyhimpiä väestöryhmiä. Kynnys käyttää keräysvarat kehitysmaiden vammaisten naisten ja tyttöjen tukemiseen, kuten koulutukseen, työllistymiseen ja seksuaalikasvatukseen.

Taksvärkki ry

Taksvärkki ry edistää lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia globaalissa etelässä. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita ja muutoksen tekijöitä. Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Mosambikissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa tuetaan nuorten voimaantumista ja edistetään tasa-arvon toteutumista mm. nuortenryhmissä ja oppilaskuntatoiminnalla. Taksvärkin hankkeissa nuoret toimivat roolimalleina, joiden johdolla muutetaan asenteita ja toimintatapoja.

Väestöliitto

Väestöliitto edistää kehitysmaiden ihmisten oikeutta päättää itse omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan. Väestöliiton tavoitteena on seksuaalioikeuksien toteutuminen maailmanlaajuisesti. Malawissa, Nepalissa, Afganistanissa ja Tadzhikistanissa edistetään erityisesti nuorten ja vammaisten ihmisten tietoja, taitoja ja palveluita, joiden avulla he voivat kasvaa täyteen potentiaaliinsa.

Oma Kapua -kumppanijärjestöt

Food and Forest Development Finland

Food and Forest Development Finland (FFD) pyrkii vähentämään köyhyyttä ja parantamaan järjestäytyneiden viljelijöiden toimeentuloa tukemalla osallistavaa, ilmastokestävää metsätaloutta Amharan alueella Etiopiassa. Tarkoituksena on kehittää ja parantaa osuuskunnan tuotteita ja palvelutuotantoa, kehittää uusia tuotteita sekä parantaa osuuskunnan harjoittamaa markkinointia.

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) on suomalainen kansalaisjärjestö, joka on jo neljän vuosikymmenen ajan toiminut rauhantyössä, terveyspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä korostaen ja edistäen lääkärien toimimista koko ihmiskunnan hyvinvoinnin hyväksi. Järjestön jäsenistöön kuuluu yli tuhat suomalaista lääkäriä, hammas- ja eläinlääkäriä sekä näiden alojen opiskelijaa. Vuonna 2023 LSV:llä on seitsemän Suomen ulkoministeriön tukemaa hanketta; Beninissä, Intiassa, Keniassa, Nepalissa ja Somaliassa.

Suomen Somalia-verkosto

Suomen Somalia-verkosto on Somalian ja Afrikan sarven kehitysyhteistyön suomalainen kattojärjestö, johon kuuluu 36 jäsenjärjestöä. Sen tavoitteena on edistää alueen rauhaa ja kehitystä. Verkosto koordinoi tällä hetkellä Somaliassa kolmea ammatillisen koulutuksen hanketta. Aiemmin verkostolla on ollut hankkeita myös ympäristönsuojeluun ja äitiysterveyden edistämiseen liittyen. Suomessa verkostolla on nuorten hanke Impact Academy, jolla tuetaan erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäksi verkosto viestii Afrikan sarven kehityskysymyksistä ja tekee globaalikasvatusta kouluissa ja ammattioppilaitoksissa.

Taksvärkki ry

Taksvärkki ry edistää lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia globaalissa etelässä. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita ja muutoksen tekijöitä. Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Mosambikissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa tuetaan nuorten voimaantumista ja edistetään tasa-arvon toteutumista mm. nuortenryhmissä ja oppilaskuntatoiminnalla. Taksvärkin hankkeissa nuoret toimivat roolimalleina, joiden johdolla muutetaan asenteita ja toimintatapoja.

Kotimaan Kapua -kumppanijärjestöt

Loisto setlementti – Espoon ja Helsingin Tyttöjen Talot®

Tyttöjen Talot® järjestävät monipuolista toimintaa ja tukea 10–28-vuotiaille tytöille ja naisille sukupuolen moninaisuus huomioiden. Talolta saa tukea esimerkiksi mielen hyvinvointiin, yksinäisyyden haasteisiin, oman identiteetin pohdintaan, jaksamiseen, ihmissuhteisiin ja seurusteluun, sekä oman näköisen elämänrytmin tai paikan löytämiseen. Noudatamme turvallisemman tilan periaatteita. Espoon ja Helsingin Tyttöjen Talot® ovat osa Loisto setlementin toimintaa. Loisto setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla. Työmme on sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään.

Väestöliitto

Väestöliitto on monipuolinen hyvinvointialan järjestö ja ihmisoikeustoimija, jonka tehtävänä on vahvistaa hyvinvointia ja ihmisten välistä yhteyttä. Väestöliitto tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa ja tukea elämänkaaren eri vaiheissa mm. ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja monenlaisiin arjen haasteisiin liittyen. Työn painopisteitä ovat lisäksi lapsi- ja perheystävällisyys, maahanmuuttajatyö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet.

Järjestön edustaja: haluatko mukaan Kapuan kumppaniksi? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Scroll to Top