Vuodesta 2006 alkaen yli 200 vapaaehtoista Kapuajaa on kerännyt jo yli 800 000 euroa maailman köyhimpien maiden hyväksi ja matkanneet kolmessatoista maassa tutustumassa varoilla toteutettuihin hankkeisiin sekä kiipeämässä eri maiden vuorille.