Food and Forest Development Finland

Mikä Food and Forest Development Finland?

Food and Forest Development Finland on suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö, joka tukee kehitysmaiden maa- ja metsätaloustuottajia. Vuonna 2012 perustetun järjestön juuret ovat MTK:n aloittamassa solidaarisuustyössä kehitysmaiden tuottajien hyväksi. Jäsenjärjestöinä FFD:ssä ovat Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, Osuustoimintakeskus Pellervo ja ProAgria Keskusten Liitto, ja mukana toiminnassa on eri tavoin maaseudun elinkeinojen parissa toimivia ihmisiä eri puolilla Suomea.

FFD:n hankkeiden pääasiallisena tarkoituksena on köyhyyden vähentäminen maanviljelijöitä ja metsänomistajia tukemalla. Työmme myötävaikuttaa hyvään hallintoon ja demokratiaan, kestävään taloudelliseen kehitykseen sekä oikeudenmukaiseen tulonjakoon.

Hanke: Hunajan ja metsätuotteiden tuottajien, tuottajaosuuskuntien sekä elinkeinojen vahvistaminen Amharan alueella Etiopiassa

Kestävän metsänhoidon periaatteet yhdistettynä metsätaloudesta saatavaan tulonmuodostuksen mahdollisuuksiin ja tehokkaisiin arvoketjuihin voivat nostaa pienviljelijöitä köyhyydestä. Etiopian hallinnon ja sääntelyn viitekehys on suotuisa pienmetsänomistajien metsänhoidon edistämiselle, mutta rajallinen tietotaito kestävistä metsänhoidon periaatteista sekä rajallinen pääsy metsänhoidon tukipalveluihin sekä rahoitukseen ovat syynä alhaiselle metsäsektorin tehokkuudelle.

FFD:n hanke Zembaba-osuuskuntaliiton kanssa Amharan alueella pyrkii vähentämään köyhyyttä ja parantamaan järjestäytyneiden viljelijöiden toimeentuloa tukemalla osallistavaa, ilmastokestävää metsätaloutta Amharan alueella Etiopiassa. Tarkoituksena on kehittää ja parantaa osuuskunnan tuotteita ja palvelutuotantoa, kehittää uusia tuotteita sekä parantaa osuuskunnan harjoittamaa markkinointia. Lisäksi pyritään parantamaan jäsenten koulutustasoa kestävässä metsänhoidossa sekä hunajan, puupaalujen ja puuhiillen arvoketjuissa.

Investointien kestävyys turvataan pitkäjänteisellä suunnittelulla, sukupuolten tasa-arvoa edistämällä sekä ilmastokestävällä lähestymistavalla. Hankkeen toimet edistävät paikallisten metsäalojen ekosysteemien ja viljelijöiden voimaantumista sekä kestävyyttä ilmastonmuutoksen aiheuttamia uhkia vastaan.

Lisätietoa FFD:stä
Tiina Huvio
tiina.huvio@ffd.fi
+358401595667
www.ffd.fi

Scroll to Top