Suomen Somalia-verkosto

Suomen Somalia-verkosto on Somalian ja Afrikan sarven kehitysyhteistyön suomalainen kattojärjestö, johon kuuluu 29 jäsenjärjestöä. Sen tavoitteena on edistää alueen rauhaa ja kehitystä. Somaliassa verkosto kehittää neuvolatoimintaa, ehkäisee aavikoitumista, tukee kuivuudesta kärsiviä perheitä ja osallistuu yhteistyön vahvistamiseen sekä ympäristönsuojelussa että äitiysterveyden edistämistyössä. Suomessa verkoston vaikuttamisohjelma Impact Academy vahvistaa suomalaisten nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja kouluvierailut lisäävät ymmärrystä pakolaisuuden, ilmastonmuutoksen ja Afrikan sarven kehityskysymysten yhteydestä toisiinsa. Somalia-verkoston yhteishankemalli rakentaa yhteistyötä yli rajojen ja luo dialogia eri tahojen välillä. Kehitysyhteistyöhankkeissa on kumppaneina useita järjestöjä, oppilaitoksia ja muita asiantuntijaorganisaatioita sekä Suomesta että Somaliasta. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös viranomaisten kanssa.

Hiil hooyo -äitiysterveyshanke Somaliassa

Somalia ja Afrikan sarvi ovat maailman vaarallisimpia alueita synnyttää. Naisten on vaikea saada äitiysterveyspalveluita eikä synnytykseen ole välttämättä tarjolla ammattiapua. Unicefin arvion mukaan Somalimaassa ja Puntmaassa noin 60 prosenttia äideistä synnyttää ilman koulutettua apua. Lapsikuolleisuus on korkea ja peräti yksi seitsemästä lapsesta kuolee ennen viidettä syntymäpäiväänsä. Sadastatuhannesta äidistä kuolee yli 700 raskaudesta tai synnytyksestä johtuviin komplikaatioihin. Myös kuivuus, ruokapula, puhtaan juomaveden puute, saniteettitilojen vähyys ja yleinen terveyspalvelujen puute vaikeuttavat naisten elämää. Äitien asemaa ja terveyttä voidaan kuitenkin parantaa kehittämällä odottaville ja synnyttäneille suunnattuja terveyspalveluita ja niiden laatua. Somalia-verkoston äitiysterveyshankkeen nimi Hiil hooyo tarkoittaa äideiltä äideille. Hankkeen tavoitteena on alentaa korkeaa äitiys- ja lapsikuolleisuutta ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista parantamalla naisten äitiysterveyttä ja vammaisten pääsyä terveydenhoitoon kolmella hankealueella. Terveydenhuollon työntekijöille annetaan täydennyskoulutusta neuvolatyöstä ja kolmen paikallisen yliopiston terveydenhoidon opiskelijoille tarjotaan yhteistyössä Diakonia ammattikorkeakoulun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa neuvolatyön verkko-opintokokonaisuus. Opetettaviin sisältöihin kuuluu muun muassa diagnostiikan, hätätilanteiden, ehkäisyn ja perhesuunnittelun sekä äitiysterveyden kokonaisuuksia. Lisäksi raskaudenaikaisen seurannan tärkeydestä tiedotetaan väestöä erilaisin kampanjoin. Suurimmat äitiyskuolleisuuden syyt ovat raskauden ja synnytyksen aikaiset komplikaatiot, jotka olisivat ennaltaehkäistävissä riittävällä seurannalla ja laadukkaammalla terveydenhuollolla. Hankkeen aikana parannetaan myös äitiyshuollon tiloja ja välineitä, sillä ne ovat hankealueilla hyvin puutteellisia. Tavoitteena on, että terveydenhuollon ammattilaisten ammattitaito ja motivaatio parantuisivat sekä ymmärrys raskauden ja synnytyksen jälkeisen seurannan ja laitossynnytyksen tärkeydestä lisääntyisi.
  Lisätietoa Suomen Somalia-verkostosta
Anna Diallo +358 44 777 9422
anna.diallo (at) somaliaverkosto.fi
www.somaliaverkosto.fi

Vieritä ylös