Suomen Somalia-verkosto

Suomen Somalia-verkosto

Suomen Somalia-verkosto on Somalian ja Afrikan sarven kehitysyhteistyön suomalainen kattojärjestö, johon kuuluu 36 jäsenjärjestöä. Somaliassa verkosto koordinoi kolmea ammatillisen koulutuksen hanketta yhteensä yhdeksällä paikkakunnalla yhdessä suomalaisten jäsenjärjestöjensä ja paikallisten kumppaniensa kanssa. Aiemmin verkostolla on ollut hankkeita myös neuvolatoimintaan ja ympäristönsuojeluun liittyen. Suomessa verkoston vaikuttamisohjelma Impact Academy vahvistaa erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja tekee globaalikasvatusta kouluissa ja ammattioppilaitoksissa lisäten suomalaisten ymmärrystä pakolaisuuden, ilmastonmuutoksen ja Afrikan sarven kehityskysymysten yhteydestä toisiinsa.

Kehitysyhteistyöhankkeissamme on kumppaneina paitsi useita järjestöjä, myös oppilaitoksia ja muita asiantuntijaorganisaatioita sekä Suomesta että Somaliasta. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös viranomaisten kanssa. Yhteistyötä luomalla edistetään samalla rauhaa ja yhteiskunnallista vakautta.

Kaabe, Himilo ja Kobciye – Nuorille koulutusta, työtä ja toimeentuloa

Somaliassa noin 75 % väestöstä on alle 30-vuotiaita ja heistä valtava määrä, noin 70 %, on vailla työtä. Somalian pitkä sisällissota ja valtion hajoaminen romahduttivat myös maan koulutusjärjestelmän. Koulutus-, työ- ja toimeentulomahdollisuuksien puute ajaa osan nuoria jättämään kotimaansa tai liittymään radikalisoituneisiin ryhmiin. Samalla kysyntä erityisesti ammatillisille taidoille on valtiota ja taloutta uudelleenrakentaessa suurta.

Somalia-verkoston vuonna 2023 alkaneet ammatillisen koulutuksen hankkeet tarjoavat ammatillisia kursseja nuorille yhdeksällä paikkakunnalla. Hankkeissa keskitytään myös koulutuksen laadun parantamiseen opettajien pedagogisia taitoja vahvistamalla ja tuetaan nuorten työllistymistä harjoittelujen ja yrittäjyystaitojen avulla. Hankkeet painottavat kaikkien yhtäläistä oikeutta koulutukseen ja työhön. Erityisesti haavoittuvaiset ryhmät, erilaiset oppijat, inklusiivinen opetus ja vammaiset henkilöt huomioidaan koulutusten suunnittelussa. Näihin tukea antavat Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK ja Vammaiskumppanuus ry.

Hankkeiden tuloksena:
1) 1900 haavoittuvassa asemassa olevaa nuorta saa ammatillista koulutusta työmarkkinoilla tarvittavissa taidoissa kuten sähköasennuksessa, aurinkopaneelien asennuksessa, ompelemisessa, maalaamisessa, maataloustyössä, mobiililaitteiden korjauksessa, ravintolatyössä, kauneusalalla, tietotekniikassa sekä kierrätysmuovin prosessoinnissa ja kierrätysalan ammattilaisena. Lisäksi nuoret oppivat yrittäjyystaitoja ja saavat työkokemusta harjoittelupaikoilla.
2) 200 vammaista nuorta saa ammatillista koulutusta työmarkkinoilla tarvittavissa taidoissa
3) Osaaminen ammatillisen koulutuksen tarjoamisessa vammaisille nuorille kasvaa
4) Ammattikoulutuksen saatavuus ja laatu lisääntyy; ammatillisten opettajien inklusiivisen pedagogiikan ammattitaito kehittyy ja ammattikoulutuksen tarjoajien osaaminen inklusiivisen koulutuksen kehittämisestä kasvaa
5) Opetusalan hallinnon osaaminen inklusiivisesta pedagogiasta ja opetuksen järjestämisestä kasvaa
6) Yritysten ymmärrys sosiaalisesta vastuusta ja mahdollisuuksista osallistua nuorten tukemiseen lisääntyy

Ammattikoulutuksen, työn ja toimeentulomahdollisuuksien tarjoaminen nuorille merkitsee nuorille myös mahdollisuuksia toimia aktiivisina omaa maataan kehittävinä kansalaisina. Uudet taidot vahvistavat myös perinteisesti luonnonvaroista ja -oloista riippuvaisiin elinkeinoihin nojaavien yhteisöjen sopeutumista ja selviytymiskykyä ilmastonmuutoksen edessä. Nuorta sukupolvea tukemalla rakennetaan koko Somalialle valoisampaa tulevaisuutta.

Lisätietoa Suomen Somalia-verkostosta

Maiju Korpela +358 44 777 9422

maiju.korpela (at) somaliaverkosto.fi

www.somaliaverkosto.fi

Scroll to Top