Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) on suomalainen kansalaisjärjestö, joka on jo neljän vuosikymmenen ajan toiminut rauhantyössä, terveyspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä korostaen ja edistäen lääkärien toimimista koko ihmiskunnan hyvinvoinnin hyväksi. Järjestön jäsenistöön kuuluu yli tuhat suomalaista lääkäriä, hammas- ja eläinlääkäriä sekä näiden alojen opiskelijaa.

LSV on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton ja riippumaton sellaisista kaupallisista tahoista, jotka voivat vaarantaa lääkärin ammatillisen itsenäisyyden.

LSV:n lääkärit, terveysalan ammattilaiset ja mikrobiologit tekevät kehitysyhteistyötä tavoitteena terveyden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistäminen yhteistyömaiden terveydenhuoltojärjestelmiä ja kansalaisyhteiskuntaa vahvistamalla. Vuonna 2023 LSV:llä on seitsemän Suomen ulkoministeriön tukemaa hanketta Beninissä, Intiassa, Keniassa, Nepalissa ja Somaliassa.

Laadukas laboratoriotyö Beninissä

Antibiooteille vastustuskykyisten taudinaiheuttajien tunnistaminen on välttämätöntä niiden leviämisen estämiseksi. Beninissä sairaaloiden laboratoriot eivät tällä hetkellä pysty tekemään työtään heikon infrastruktuurin ja henkilökunnan taitotason vuoksi. Laboratoriohankkeessa vahvistetaan beniniläisten kliinisten laboratorioiden kykyä testata ja tunnistaa resistenttejä bakteereja, jotka aiheuttavat henkeä uhkaavia infektioita. Hankkeen kautta lisäkoulutetaan kokeneita laboratoriotyöntekijöitä, jotka puolestaan kouluttavat uusia laboratoriotyöntekijöitä.

Nuorten seksuaalioikeuksien edistäminen Intiassa

Intiassa jopa joka kolmas nainen on kokenut seksuaalista häirintää. Ongelman yleisyydestä huolimatta vain harva nainen tai tyttö saa apua tai suojelua perheeltä tai yhteiskunnalta. LSV:n hankkeessa haastetaan nuoria ja heidän vanhempiaan kyseenalaistamaan ajatusmallejaan sukupuolinormeista ja lisätään tietoisuutta seksuaalioikeuksista ja erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta häirinnästä. Nuorten lisäksi yhteistyötä tehdään poliisin ja terveydenhoitoalan ammattilaisten kanssa. Heitä koulutetaan tunnistamaan ja kohtaamaan paremmin seksuaalista väkivaltaa kokeneita. Viranomaisia osallistamalla voidaan vaikuttaa heidän asenteisiin ja siten lisätä seksuaalista väkivaltaa kokeneiden ja viranomaisten välistä luottamusta.

Vammaisten tyttöjen ja naisten seksuaalioikeuksien edistäminen Kenian terveydenhuollossa

Vammaisten seksuaali- ja lisääntymisterveys on vaiettu aihe Keniassa. Lisäksi vammaisten mahdollisuus tehdä omaa terveyttään koskevia päätöksiä on monessa tilanteessa rajattu. LSV:n hankkeen tavoitteena on edistää vammaisten tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksien toteutumista Kenian terveydenhuollossa. Hankkeessa edistetään seksuaaliterveyttä, äitiysterveyttä ja perhesuunnittelua, sekä ehkäistään sukupuolittunutta väkivaltaa. Yhteistyötä tehdään paikallisten terveydenhuollon toimijoiden, viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Kuulo- ja näkövammaisten lasten terveyden ja koulunkäynnin edistäminen Nepalissa

LSV edistää kuulo- ja näkövammaisten lasten kouluun pääsyä ja yhteiskunnallista osallistumista sekä lisää tietoa kuulo- ja näkövammoista Baran ja Parsan maakunnissa Etelä-Nepalissa. Hankkeessa koulutetaan paikallisia vapaaehtoisia tunnistamaan kuulo- ja näkövammaisia lapsia. Hankkeessa ohjataan lapset tarkempiin tutkimuksiin ja saamaan tarvitsemaansa kuntoutusta.

Nepalin mielenterveyshanke

Nepalissa esiintyy runsaasti mielenterveysongelmia, mutta mielenterveyspalvelujen resurssien puute sekä stigma ja epätietoisuus mielenterveysongelmiin liittyen heikentävät palvelujen saatavuutta. Hanke parantaa Sindhulin ja Okhaldungan maakuntien väestön keinoja edistää mielenterveyttä ja pääsyä mt-ongelmien hoitoon paikallisissa julkisissa terveydenhuoltopalveluissa.

Somalian mielenterveyshanke

Somaliassa mielenterveysongelmien esiintyvyys on korkeaa, niihin liittyy vahva stigma eikä riittävää hoitoa ole saatavilla. LSV:n ihmisoikeusperustaisessa mielenterveystyössä Somalimaassa kehitetään yhteisöissä toimivia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita sekä lisätään tietoisuutta mielenterveydestä ja nujerretaan mielenterveyden aiheuttamaa stigmaa ja syrjintää. Lisäksi tuetaan Somalimaan terveysministeriötä maan mielenterveyspalveluiden koordinoinnissa ja kehittämisessä.

Somalian tuberkuloosiohjelma

Tuberkuloosi on bakteerin aiheuttama estettävissä ja hoidettavissa oleva sairaus. Siitä huolimatta maailmalla noin kymmenen miljoonaa ihmistä sairastuu tuberkuloosiin ja 1,4 miljoonaa kuolee siihen vuosittain. Somalian tuberkuloosiohjelmassa kehitetään diagnosointi- ja hoitomenetelmiä, koulutetaan terveydenhuollon työntekijöitä, vähennetään tuberkuloosin stigmaa tietoisuutta kasvattamalla sekä tehdään liikkuvaa hoitotyötä, jolla pyritään löytämään muutoin diagnosoimatta jääviä potilaita. Tuberkuloosi ja HIV kulkevat usein käsi kädessä, eli samalla kehitetään myös HIV-diagnosointia ja hoitoonohjausta.

Lue lisää kehitysyhteistyöhankkeistamme.

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n keräyslupa: RA/2020/1390. Voimassa 1.1.2021 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tillstånd till penninginsamling beviljats av Ålands landskapsregering, Dnr ÅLR 2022/8955 (giltighetstid 1.1.-31.12.2023) i landskapet Åland.

Lisätietoa LSV:stä
Kaisa-Leena Juvonen, toiminnanjohtaja
kaisa-leena.juvonen [at] lsv.fi
+358 44 744 9930
www.lsv.fi

Scroll to Top