Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) on suomalainen kansalaisjärjestö, joka on yli kolmen vuosikymmenen ajan toiminut rauhantyössä, terveyspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä korostaen ja edistäen lääkärien toimimista koko ihmiskunnan hyvinvoinnin hyväksi. Järjestöön kuuluu noin tuhat suomalaista lääkäriä, hammas- ja eläinlääkäriä sekä näiden alojen opiskelijaa.

LSV on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton ja riippumaton sellaisista kaupallisista tahoista, jotka voivat vaarantaa lääkärin ammatillisen itsenäisyyden.

LSV:n lääkärit tekevät kehitysyhteistyötä tavoitteena terveyden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistäminen yhteistyömaiden terveydenhuoltojärjestelmiä ja kansalaisyhteiskuntaa vahvistamalla. Vuonna 2019 LSV:llä on toimintaa Somaliassa sekä kehitysviestintää Suomessa.

Erityislapsihanke Nepalissa

Vuoden 2018 Kapua-keräyksellä tuettiin LSV:n erityislapsihanketta Nepalissa. Hanketta toteutettiin Etelä-Nepalissa Baran läänissä, joka on yksi maan köyhimpiä alueita. Hankkeen nepalilaisena kumppanina toimi B.P. Eye -järjestö. Hankkeessa lisättiin tietoisuutta näön ja kuulon terveydestä ja edesautettiin kuulo- ja näkövammaisten 3-8-vuotiaiden lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin.

Nepalissa lasten kuuloa ja näköä ei seulota säännönmukaisesti ja tietoisuus kuulon ja näön terveydestä on heikkoa. Vammaiset ihmiset on usein syrjäytetty yhteiskunnan ulkopuolelle. Näkö- ja kuulovammaiset lapset jäävät ilman koulutusta. Erityistä tukea tarvitsevista lapsista vain 1,5% pääsee peruskouluun, eikä varhaiskasvatuksen piirissä ei ole lainkaan erityislapsia.

Hankkeessa koulutettiin vapaaehtoisia tunnistamaan lapsia, joilla on kuulon tai näön ongelmia. Seulonnoissa löydettyjen lasten näkö- ja kuulo-ongelmat tutkittiin ja he saivat hoitoa. Tarvittaessa tarjottiin myös pidempi 4-6 kuukauden kuntoutusjakso. Hoidon ja kuntoutuksen avulla varmistettiin lasten mahdollisuus koulunkäyntiin. Lisäksi alueen asukkaille järjestettiin tietoiskuja kuulon ja näön terveydestä ja vammaisten lasten oikeuksista.

Kapua Nepal 2018 -kampanjassa kerätyn summan avulla on järjestetty näkö- ja kuulovammaisille lapsille suunnattuja seulontaleirejä. Leireillä tunnistetuille lapsille on järjestetty neljän kuukauden kuntoutus, jonka aikana he ovat saaneet tarvitsemaansa apua ja oppineet selviämään itsenäisesti arjesta ja koulupäivistä. Kuntoutuksen jälkeen lapset ovat päässeet takaisin kotiin ja paikallisiin kouluihin. Myös lasten vanhemmat osallistuvat kuntoutukseen ja oppivat näin tukemaan lastaan kotioloissa.

Vuonna 2019 Kapuajien keräämän tuen avulla pystytään edelleen kattamaan yhden paikallisen kenttätyöntekijän palkka vuodeksi, kymmenelle näkö- tai kuulovammaiselle lapselle ruokaa neljäksi kuukaudeksi, vaatteita, apuvälineitä (mm. kuulolaitteita) sekä yhteensä kymmenen päivän seurantakäynnit tapaamaan kuntoutuksessa käyneitä lapsia.

Järjestölle avatut keräyssivut, osallistu ja tue!

Oma Kapua Nepal 2018 -tiimi

Keräyslupa: RA/2018/625. Lupa on voimassa 31.12.2020 asti koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lisätietoa LSV:stä
Meri Paunonen, Kehitysyhteistyökoordinaattori
meri.paunonen [at] lsv.fi
+358 44 744 9939
www.lsv.fi

Vieritä ylös