Järjestöt

Kapua 2017 Kirgisia -hanke toteutetaan yhteistyössä Väestöliiton, Taksvärkki ry:n ja Kynnys ry:n kanssa. Hankeella kerätyt varat ohjataan suoraan Väestöliiton keräystilille, josta varat kanavoidaan luotettavasti perille kohteisiin Nepaliin ja Keski-Aasiaan. Hankkeen keräystuotto jaetaan tasan kaikkien kolmen kumppanijärjestön kesken.

Kynnys ry tukee vammaisten naisten omia järjestöjä Etiopiassa ja Keski-Aasiassa. Vammaiset tytöt ja naiset kokevat kaksinkertaista syrjintää vammaisuuden ja sukupuolen takia. Kehitysmaissa vammaiset tytöt ja naiset pääsevät harvoin kouluun tai töihin ja ovat usein yksi maansa köyhimpiä väestöryhmiä. Kynnys käyttää keräysvarat kehitysmaiden vammaisten naisten ja tyttöjen tukemiseen, kuten koulutukseen, työllistymiseen ja seksuaalikasvatukseen.

Taksvärkki ry edistää monivuotisilla kehitysyhteistyöhankkeillaan kehitysmaiden lasten ja nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita.​ Nepalissa Taksvärkki ​ry tukee oppilaskuntien perustamista ja niiden työtä paremman kouluympäristön ja yhdenvertaisuuden puolesta kyläkouluissa. Oppilaskunta-aktiivit tekevät vaikuttamistyötä, kehittävät vedenjakelua ja vessoja koulussa ja tukevat heikko-osaisimpia.

Väestöliitto edistää kehitysmaiden tyttöjen ja poikien oikeutta päättää itse omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan. Tavoitteena on seksuaalioikeuksien toteutuminen maailmanlaajuisesti. Malawissa ja Nepalissa nuoret saavat seksuaalikasvatusta sekä tietoa ja taitoja tehdä hyviä päätöksiä elämänsä suhteen.

Tutustu kumppanijärjestöihimme, ja tule mukaan auttamaan!

Scroll to Top