Tee kanssamme positiivista muutosta!

Etiopiassa on vammaisia ihmisiä 15-20 % väestöstä. Heillä olisi valtavasti annettavaa maan kehitykselle, mutta liian harva pääsee kouluun tai töihin. Tavoitteenamme on, että vammaisia ihmisiä tuetaan kohti itsenäistä elämää ja että heistä tulee yhteisöjensä aktiivisia toimijoita. Rohkeat vammaiset ihmiset toimivat roolimalleina ja heidän johdollaan voidaan muuttaa asenteita koko maassa.

Malawissa tyttöjen koulutusta ei pidetä yhtä tärkeänä kuin poikien. Teiniraskaudet ja lapsiavioliitot, huono kouluilmapiiri ja kotityöt ovat yleisimmät syyt koulunkäynnin keskeyttämiseen. Tavoitteenamme on poistaa esteitä tyttöjen koulunkäynnin tieltä ja saada nuoret, naiset ja vammaiset yhteisöjensä aktiivisiksi kehittäjiksi tarjoamalla vertaistukea, tietoa ja elämänhallintataitoja.

Kapua 2019 Etiopia -kampanjan keräystavoite on 100 000 euroa. Kapuan kumppanijärjestöt kanavoivat lahjoituksesi luotettavasti perille kohteisiin. Kerätyillä varoilla Kynnys ry edistää vammaisten naisten voimaantumista Etiopiassa. Väestöliitto edistää nuorten seksuaaliterveyttä ja Taksvärkki ry tukee nuorten koulutusta Malawissa.

Mahdollista muutos! Tee lahjoitus koulutuksen ja terveyden edistämiseksi Etiopiassa ja Malawissa.

Keräyslupa: RA/2018/1119. Lupa on voimassa 31.12.2020 asti koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Scroll to Top