Väestöliitto edistää kehitysmaiden ihmisten oikeutta päättää itse omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan. Tavoitteena onkin seksuaalioikeuksien toteutuminen ja seksuaaliterveyden parantaminen maailmanlaajuisesti. Malawissa nuoret saavat muun muassa seksuaalikasvatusta, ja tätä kautta tietoa ja taitoja tehdä tietoisia valintoja elämänsä suhteen. Nuoret toimivat myös itse aktiivisesti vertaiskouluttajina.

—–

Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö, joka edistää perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä sekä onnellista ja tasapainoista elämää. Väestöliiton toiminta painottuu hyvinvoinnin lisäämiseen, seksuaalioikeuksien edistämiseen sekä suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuuden vahvistamiseen.

Väestöliitto toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana, luotettavana tutkijana ja kehittäjänä sekä palveluiden tuottajana. Väestöliiton kansainvälinen työ keskittyy seksuaalioikeuksien maailmanlaajuiseen edistämiseen vaikuttamistoiminnan ja kehitysyhteistyön keinoin.

Seksuaalioikeudet ovat perusoikeuksia, jotka taataan kansainvälisissä sopimuksissa. Seksuaalioikeuksien toteutuminen parantaa erityisesti nuorten tyttöjen ja naisten oikeuksia ja hyvinvointia. Oikeuksien edistäminen vähentää köyhyyttä, äitiyskuolleisuutta, seksitauteja, suunnittelemattomia raskauksia sekä laittomia ja vaarallisia abortteja. Ne lisäävät myös tyttöjen ja naisten valinnanmahdollisuuksia. Oikeuksien toteutumisella on naisia voimaannuttava vaikutus ja ne parantavat heidän elämänlaatuaan. Ne myös parantavat naisten asemaa ja tasa-arvoa sekä vähentävät heihin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää.

Yksilöt tarvitsevat tietoa omista oikeuksistaan, sillä vain omat oikeudet tuntemalla yksilöt voivat vaatia niiden toteutumista.

Väestöliiton kehitysyhteistyöhankkeet Nepalissa ja Malawissa keskittyvät erityisesti nuorten naisten seksuaalioikeuksien edistämiseen. Nepalissa Väestöliitto edistää kestävää luonnonvarojen käyttöä sekä seksuaalioikeuksia yhdessä WWF Suomen kanssa. Työn lähtökohtana on ajatus, että panostamalla ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen voidaan vahvistaa työn tuloksia myös ympäristönsuojelutyössä. Yhteishankkeella pyritäänkin entistä vaikuttavampaan ja laaja-alaisempaan kehitysyhteistyöhön.

Malawissa Väestöliitto edistää tyttöjen koulunkäyntiä ja parantaa nuorten seksuaalioikeuksia seksuaalikasvatusta kehittämällä ja ehkäisemällä koulukiusaamista. Lisäksi hankkeessa parannetaan perheiden toimeentuloa naisten ryhmiä kehittämällä. Hanketta toteutetaan yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Marttaliiton ja malawilaisen CYECE-järjestön kanssa.