Väestöliitto edistää kehitysmaiden ihmisten oikeutta päättää itse omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan. Työn tavoitteena on seksuaalioikeuksien toteutuminen ja seksuaaliterveyden parantaminen maailmanlaajuisesti. Malawissa nuoret saavat muun muassa seksuaalikasvatusta, ja tätä kautta tietoa ja taitoja tehdä tietoisia valintoja elämänsä suhteen. Nuoret toimivat myös itse aktiivisesti vertaiskouluttajina. Nepalissa, Afganistanissa ja Tadzhikistanissa edistetään erityisesti vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksia.

—–

Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö, joka edistää perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä sekä onnellista ja tasapainoista elämää. Väestöliiton toiminta painottuu hyvinvoinnin lisäämiseen, seksuaalioikeuksien edistämiseen sekä suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuuden vahvistamiseen.

Väestöliitto toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana, luotettavana tutkijana ja kehittäjänä sekä palveluiden tuottajana. Väestöliiton kansainvälinen työ keskittyy seksuaalioikeuksien maailmanlaajuiseen edistämiseen vaikuttamistoiminnan, kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen keinoin.

Seksuaalioikeudet ovat perusoikeuksia, jotka taataan kansainvälisissä sopimuksissa. Seksuaalioikeuksien toteutuminen parantaa kaikkien ihmisten oikeuksia ja hyvinvointia. Se myös vähentää köyhyyttä, äitiyskuolleisuutta, seksitauteja, suunnittelemattomia raskauksia sekä laittomia ja vaarallisia abortteja. Oikeuksien toteutumisella on voimaannuttava vaikutus ja se myös parantaa naisten asemaa ja tasa-arvoa sekä vähentää heihin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää.

Yksilöt tarvitsevat tietoa omista oikeuksistaan, sillä vain omat oikeudet tuntemalla yksilöt voivat vaatia niiden toteutumista.

Väestöliiton kehitysyhteistyöhankkeet Malawissa sekä Afganistanissa, Nepalissa ja Tadzhikistanissa keskittyvät erityisesti nuorten sekä vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksien edistämiseen. Malawissa Väestöliitto edistää tyttöjen koulunkäyntiä ja parantaa nuorten seksuaalioikeuksia seksuaalikasvatusta kehittämällä ja ehkäisemällä koulukiusaamista. Lisäksi hankkeessa parannetaan perheiden toimeentuloa naisten ryhmiä kehittämällä. Hanketta toteutetaan yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Marttaliiton ja malawilaisen CYECE-järjestön kanssa.

Afganistanin, Nepalin ja Tadzhikistanin kehitysyhteistyöhankkeella voimaannutetaan vammaisia ihmisiä tuntemaan seksuaalioikeutensa, koulutetaan terveydenhuollon henkilökuntaa tarjoamaan laadukkaampia seksuaaliterveyspalveluita vammaisille ihmisille, sekä tehdään vahvaa vaikuttamistyötä asenteiden muuttamiseksi.

Vieritä ylös