Taksvärkki ry on toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden Taksvärkki-kampanjoiden keräystuotoilla jo vuodesta 1967 lähtien. Monivuotiset hankkeet edistävät lasten ja nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita ja kehityksen edistäjiä. Suomalaisia nuoria Taksvärkki ry kannustaa maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen.

TAKSVÄRKKI JA MALAWIN NUORET

”Minä voin olla roolimalli muille tytöille ja kertoa koulutuksen tärkeydestä.”
Taona, 20, lukiolainen, Malawi

Malawissa Taksvärkki ry tukee tyttöjen voimaantumista ja edistää tasa-arvon toteutumista. Tyttöjen koulutusta ei pidetä Malawissa yhtä tärkeänä kuin poikien. Teiniraskaudet, nuorten painostaminen naimisiin ja lapsityö ovat yleisimmät syyt koulunkäynnin keskeytymiseen. Erityisesti maaseudulla nuorilla ei ole riittävästi tietoa vaihtoehdoista.

”Olen valmis ratkomaan kohtaamani haasteet. Vertaiskouluttajana rohkaisen muita nuoria.”
Martha, 18, nuorten ryhmän puheenjohtaja, Malawi

Kouluttautumalla tytöt saavat äänensä kuuluviin ja voivat päättää itseään koskevista asioista. Tyttöjen ja nuorten ryhmissä saadaan vertaistukea, tietoa ja elämänhallintataitoja. Rohkeat nuoret toimivat roolimalleina, joiden johdolla muutetaan asenteita ja toimintatapoja paikallisissa yhteisöissä.

Lisätietoa, videoviestejä ja kuvia Malawista Taksvärkki ry:n Ääni tytöille -kampanjan sivuilla.

TAKSVÄRKKI JA NEPALIN OPPILASKUNNAT

”Nuorten ongelmat ovat samanlaisia kaikkialla maailmassa. Ensin ne pitää tunnistaa, sitten ne voidaan ratkaista yhdessä.”
Chandani, 17, koululainen, oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, Nepal

Nepalissa Taksvärkki ry tukee oppilaskuntien toimintaa ja edistää yhdenvertaisuutta. Kiusaaminen, syrjintä, epävarmuus tulevaisuudesta ja sukupuolten epätasa-arvo ovat nepalilaisiin nuoriin vaikuttavia ongelmia. Kaikki nuoret eivät pääse kouluun. Tyttöjen koulunkäynnin haasteena ovat lisäksi kunnollisten vessojen puute ja kuukautisiin liittyvät tabut.

”Olin ennen ujo, enkä puhunut muiden edessä. Olen päässyt kehittämään esiintymistaitojani ja saanut lisää itseluottamusta.”
Prakash, 15, koululainen, oppilaskunnan hallituksen jäsen, Nepal

Nepalissa nuoret puuttuvat epäkohtiin ja saavat aikaan positiivista muutosta. Oppilaskuntien aktiivit rohkaisevat nuoria kyseenalaistamaan syrjiviä asenteita ja puhumaan kohtaamistaan haasteista. Nuoret järjestävät tempauksia ja koulutuksia sekä näyttävät yhteisöissään esimerkkiä yhdenvertaisuudesta ja vaikuttamisesta.

Lisätietoa, videoviestejä ja kuvia Nepalista Taksvärkki ry:n Mielen vapaus -kampanjan sivuilla.