nepalTaksvärkki ry on toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden Taksvärkki-kampanjoiden keräystuotoilla jo vuodesta 1967 lähtien. Monivuotiset hankkeet edistävät lasten ja nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita ja kehityksen edistäjiä. Suomalaisia nuoria Taksvärkki ry haluaa kannustaa maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen.

”Koulutuksen merkitys on siinä, että se vähentää syrjintää kylässämme ja epätasa-arvoista kohtelua naisten ja miesten välillä.”
Sagar Darlami Magar, 15, Lalitpur, Nepal

Nepalin vuoristokylien nuorilla on voitettavanaan lukuisia ongelmia ja haasteita. Monien vanhemmat eivät ymmärrä koulutuksen merkitystä, liian monesta koulusta puuttuu puhdas juomavesi ja vessat, syrjintä on todellinen ongelma eikä lasten ja nuorten mielipiteitä oteta huomioon.

Taksvärkki tukee oppilaskuntien perustamista ja niiden työtä paremman kouluympäristön ja yhdenvertaisuuden puolesta kyläkouluissa Nepalissa. Nuoret oppivat vaikuttamistaitoja, levittävät tietoa ja saavat aikaan muutoksia kylissään. Paikan päällä toimii Taksvärkki ry:n paikallinen kumppanijärjestö ECCA.

”Voimme esimerkiksi kertoa vanhemmille koulutuksen tärkeydestä, jotta he lähettäisivät lapsensa kouluun. Haluaisin kouluun lisää vessoja, puhdasta juomavettä ja internetyhteyden.”
Sargam Lama, 17, Chitwan, Nepal

Malawissa Taksvärkki vaikuttaa siihen, että tytöt voivat kouluttautua ja päättää itseään koskevista asioista. Tyttöjen koulutusta ei pidetä Malawissa yhtä tärkeänä kuin poikien. Teiniraskaudet, nuorten painostaminen naimisiin ja lapsityö ovat yleisimmät syyt koulunkäynnin keskeytymiseen. Erityisesti maaseudulla nuorilla ei ole riittävästi tietoa vaihtoehdoista.

Malawilaisissa kylissä tyttöjen ja nuorten ryhmissä saadaan vertaistukea, tietoa ja elämänhallintataitoja. Rohkeat nuoret toimivat roolimalleina ja parantavat tyttöjen elämää. Nuorten johdolla kylissä voidaan puhua vaikeista asioista sekä muuttaa asenteita ja toimintatapoja kylissä yhdessä vanhempien ja kyläpäälliköiden kanssa.

Lisätietoa, videoita ja kuvia Taksvärkin Koulutus murtaa muureja -koulukampanjasta ja hankkeesta täällä.