Taksvärkki ry

Taksvärkki ry on toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden Taksvärkki-kampanjoiden keräystuotoilla jo vuodesta 1967 lähtien. Monivuotiset hankkeet edistävät lasten ja nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita ja kehityksen edistäjiä. Suomalaisia nuoria Taksvärkki ry kannustaa maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen.

”Minä voin olla roolimalli muille tytöille ja kertoa koulutuksen tärkeydestä.”
Taona, 20, lukiolainen, Malawi

Malawissa Taksvärkki ry tukee tyttöjen voimaantumista ja edistää tasa-arvon toteutumista. Tyttöjen koulutusta ei pidetä Malawissa yhtä tärkeänä kuin poikien. Teiniraskaudet, nuorten painostaminen naimisiin ja lapsityö ovat yleisimmät syyt koulunkäynnin keskeytymiseen. Erityisesti maaseudulla nuorilla ei ole riittävästi tietoa vaihtoehdoista.

”Olen valmis ratkomaan kohtaamani haasteet. Vertaiskouluttajana rohkaisen muita nuoria.”
Martha, 18, nuorten ryhmän puheenjohtaja, Malawi

Kouluttautumalla tytöt saavat äänensä kuuluviin ja voivat päättää itseään koskevista asioista. Tyttöjen ja nuorten ryhmissä saadaan vertaistukea, tietoa ja elämänhallintataitoja. Rohkeat nuoret toimivat roolimalleina, joiden johdolla muutetaan asenteita ja toimintatapoja paikallisissa yhteisöissä.

Lisätietoa, videoviestejä ja kuvia Malawista Taksvärkki ry:n Ääni tytöille -taksvärkkikampanjan sivuilla täällä.