Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) on suomalainen kansalaisjärjestö, joka on yli kolmen vuosikymmenen ajan toiminut rauhantyössä, terveyspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä korostaen ja edistäen lääkärien toimimista koko ihmiskunnan hyvinvoinnin hyväksi. Järjestöön kuuluu noin tuhat suomalaista lääkäriä, hammas- ja eläinlääkäriä sekä näiden alojen opiskelijaa.

LSV on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton ja riippumaton sellaisista kaupallisista tahoista, jotka voivat vaarantaa lääkärin ammatillisen itsenäisyyden.

LSV:n lääkärit tekevät kehitysyhteistyötä tavoitteena terveyden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistäminen yhteistyömaiden terveydenhuoltojärjestelmiä ja kansalaisyhteiskuntaa vahvistamalla. Vuonna 2018 LSV:llä on toimintaa Nepalissa ja Somaliassa.

Erityislapsihanke Nepalissa

LSV:n eirtyislapsihanke toteutetaan Etelä-Nepalissa Baran läänissä, joka on yksi maan köyhimpiä alueita. Nepalissa lasten kuuloa ja näköä ei seulota säännönmukaisesti ja tietoisuus kuulon ja näön terveydestä on heikkoa. Vammaiset ihmiset on usein syrjäytetty yhteiskunnan ulkopuolelle. Näkö- ja kuulovammaiset lapset jäävät ilman koulutusta. Erityistä tukea tarvitsevista lapsista vain 1,5% pääsee peruskouluun, ja varhaiskasvatuksen piirissä ei ole lainkaan erityislapsia.

LSV:n ja nepalilaisen B.P. Eye -järjestön erityislapsihankkeessa lisätään tietoisuutta näön ja kuulon terveydestä ja edesautetaan kuulo- ja näkövammaisten 3-8-vuotiaiden lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin Barassa Etelä-Nepalissa.

Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia tunnistamaan lapsia, joilla on kuulon tai näön ongelmia. Seulonnoissa löydettyjen lasten näkö- ja kuulo-ongelmat tutkitaan ja he saavat hoitoa. Tarvittaessa tarjotaan myös pidempi 4-6 kuukauden kuntoutusjakso. Hoidon ja kuntoutuksen avulla varmistetaan lasten mahdollisuus koulunkäyntiin. Lisäksi alueen asukkaille järjestetään tietoiskuja kuulon ja näön terveydestä ja vammaisten lasten oikeuksista.

Oikeus olla rakastettu ja hyväksytty ei toteudu useinkaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen elämässä Nepalissa. Ennen kuntoutukseen pääsyä lapsi on usein elänyt hyljeksittynä, vanhempien huonojen tekojen seurauksena. Vammaisuuteen liittyy Nepalissa suuria ennakkoluuloja ja syrjiviä asenteita.

Monet erityistarpeiset lapset ovatkin fyysisesti ja psyykkisesti huonossa kunnossa. Hankkeen avulla kymmenet lapset ovat löytäneet elämäänsä iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä saaneet vastavuoroisia ja ihmisarvoa kunnioittavia kohtaamisia kuntoutusjaksolla. Myös lasten vanhemmat osallistuvat kuntoutukseen ja oppivat näin tukemaan lastaan kotioloissa. Jo yli 2 400 lasta on tutkittu leireillä.

Järjestölle avatut keräyssivut, osallistu ja tue!

Oma Kapua Nepal 2018 -tiimi

Keräyslupa: RA/2018/625. Lupa on voimassa 31.12.2020 asti koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lisätietoa LSV:stä
Mariko Sato, vs. toiminnanjohtaja
mariko.sato [at] lsv.fi
+358 44 744 9930
www.lsv.fi