Tanja Tervonen

*** Kiitos kaikille tukijoille! Keräys on päättynyt. ***
Hanke: Oma Kapua 2024 Nepal
Keräyslupa: RA/2020/1390
Tavoite: 1200€
Kerätty: 656.00€
Keräysmittari:
Saavutettu 54%
Keräysmittari:
0/1 200
Ikä: 33
Ammatti: Innovaatiotutkija
Kotipaikka: Helsinki
Motto: Travel with curiosity, learn with wonder.
Oma viesti:

Olen elämäni aikana asunut useamman vuoden kehittyvissä maissa ja näinä vuosina näin kuinka paljon eriarvoisuutta maailmassa on. Tämän vuoksi koen, että jokaisen meidän tulisi arvostaa toista ihmistä sekä muita kulttuureita, koska kaikilla meillä on toisillemme opetettavaa. Olenkin pitkään jo miettinyt, kuinka parhaiten voisin auttaa hankalammissa olosuhteissa eläviä, ja kun Oma Kapua Nepal 2024 hanke tuli vastaan, niin koin, että tämä projekti olisi itselleni juuri se oikea tapa auttaa. Olen siis omakustanteisesti ylpeänä mukana Oma Kapua Nepal tiimissä edesauttamassa lasten kuulon ja näon terveyttä Nepalissa!

Oma Kapua Nepal pyrkii lisämään tietoisuutta lasten kuulon ja näön terveydestä Nepalissa

Erityisapua tarvitsevien lasten oikeudet eivät ole hyvin tunnettuja Nepalissa, mikä johtaa siihen, että heidän kuuloaan ja näköään ei seulota säännöllisesti. Tietoisuus kuulon ja näön terveydestä on heikkoa, minkä vuoksi nämä lapset ovat syrjäytymisvaarassa ja jäävät usein koulutuksen ulkopuolelle. Oma Kapua Nepal hankkeen tavoitteena onkin lisätä tietoisuutta kuulon ja näön terveydestä ja edesauttaa 3-14 vuotiaiden erityisapua tarvitsevien lasten koulunkäyntimahdollisuuksia.

Kuulonhuollon tärkeys

Nykyisessä työssäni olen tekemisissä kuulon diagnosoinnin parissa ja olen oppinut, että kuulonkuntoutuksella on hyvin tärkeä rooli niin lapsen kehityksessä ja yhteiskuntaan osallistumisessa kuin vanhemman väestön elämänlaadun parantamisessa. Kuulonalanemien diagnosointi ja kuntoutuksen aloittaminen hyvin varhaisessa vaiheessa ovatkin erityisen tärkeässä roolissa mm. lapsen kielillisten – ja kognitiiviset taitojen kehityksessä sekä aikuisväestön yhteiskuntaan integroimisessa. Tätä tietoisuutta olisikin hyvin tärkeä lisätä, jotta kuulonalenemat saataisiin diagnosoitua ja kuntoutus aloitettua ajoissa.

Tavoitteena kuulonalenemaan liittyvän stigman vähentäminen

Vaikka kuulonalenema ei olekaan harvinainen ilmiö, siihen liittyy edelleen turhaa häpeän ja leimaantumisen pelkoa, myös Nepalissa. Haluankin olla mukana murtamassa tätä tabua ja muistuttaa, että kuulonalenema ei määrittele henkilön arvoa tai älykkyyttä. Se on vain yksi osa meitä, jotka olemme täällä nauttimassa elämästä ja kaikista sen äänistä.

Lähde siis mukaan auttamaan! Uskon, että yhdessä voimme tehdä maailmasta edes hieman oikeudenmukaisemman paikan! 💛

 

 

Lahjoitukset

 1. 29.01.2024 klo 16:48
  Anonyymi lahjoitti 20 €
  Kannustusviesti:
  Tutkimuspalkkio
 2. 15.01.2024 klo 20:21
  Anonyymi lahjoitti 25 €
 3. 16.12.2023 klo 11:08
  Anonyymi lahjoitti 25 €
 4. 17.11.2023 klo 14:22
  Anonyymi lahjoitti 36 €
 5. 06.11.2023 klo 13:32
  Esko Laiho lahjoitti 50 €
 6. 19.10.2023 klo 22:52
  Anonyymi lahjoitti 25 €
 7. 09.10.2023 klo 07:52
  Anonyymi lahjoitti 10 €
 8. 07.10.2023 klo 15:56
  Mikko Juuti lahjoitti 10 €
  Kannustusviesti:
  Hyvää työtä teet ja missio on yksi tärkeimmistä myös yrittäjyydessä ja sitä te Wycliffin kanssa teette!
 9. 17.09.2023 klo 21:06
  Anonyymi lahjoitti 25 €
 10. 15.08.2023 klo 08:16
  Anonyymi lahjoitti 25 €
 11. 29.07.2023 klo 17:02
  Anonyymi lahjoitti 30 €
  Kannustusviesti:
  Marketplace
 12. 16.07.2023 klo 19:56
  Nora Lilius lahjoitti 10 €
  Kannustusviesti:
  Jihuu
 13. 14.07.2023 klo 13:59
  Anonyymi lahjoitti 50 €
  Kannustusviesti:
  Tutkimuspalkkio
 14. 14.07.2023 klo 13:12
  Anonyymi lahjoitti 25 €
 15. 09.07.2023 klo 19:09
  Jenni Heino lahjoitti 20 €
 16. 15.06.2023 klo 21:53
  Anonyymi lahjoitti 20 €
 17. 05.06.2023 klo 14:05
  Lyra Li lahjoitti 25 €
 18. 01.06.2023 klo 08:38
  Anonyymi lahjoitti 20 €
 19. 14.05.2023 klo 22:04
  Marja Rikaniemi lahjoitti 10 €
  Kannustusviesti:
  Antoisaa Kapua-vuotta t. konkarisi Marja
 20. 13.05.2023 klo 19:42
  Anonyymi lahjoitti 20 €
 21. 13.05.2023 klo 18:44
  Toni Tervonen lahjoitti 15 €
 22. 13.05.2023 klo 15:36
  Johanna Tura lahjoitti 30 €
  Kannustusviesti:
  Upeaa työtä 🙏. Kiitos!
 23. 13.05.2023 klo 12:48
  Arto Tervonen lahjoitti 50 €
 24. 13.05.2023 klo 12:42
  Arja Tervonen lahjoitti 50 €
 25. 13.05.2023 klo 12:22
  Nina Tura lahjoitti 30 €
Scroll to Top