Johanna Tuukkanen

Miksi ihmeessä lähden kapuamaan jo neljättä kertaa? Ehkä kuvaavaa on se, että jo toisen reissun jälkeen moni minut tunteva kysyi, milloin lähdet taas?

Hanke: Oma Kapua 2025 Guatemala
Keräyslupa: RA/2021/1029
Tavoite: 2000€
Kerätty: 100.00€
Keräysmittari:
Saavutettu 5%
Keräysmittari:
/2 000
Ikä: 62
Ammatti: Ylilääkäri
Kotipaikka: Jyväskylä
Motto: Elämä on tässä ja nyt
Oma viesti:

Motiiveinani ovat kiinnostus kehitysyhteistyöhön ja muihin kulttuureihin, seikkailunhalu ja halu haastaa itsensä kerta toisensa jälkeen. Kapua-toiminta tarjoaa mahdollisuuden tutustua kehitysyhteistyöhankkeisiin paikan päällä, mikä tuo avustustyöhön konkreettisen, henkilökohtaisen ulottuvuuden. Kehitysyhteistyön vaikuttavuutta on epäilty, osin aiheesta. On selvää, että ulkopuolelta tuotujen hankkeiden riski epäonnistua on suuri. Kapuan tukemat hankkeet ovat paikallisia hankkeita, joita johdetaan paikallisin voimin, eikä niissä ole mukana ulkopuolisia työntekijöitä. Näihin, usein pitkäaikaisiin, hankkeisiin tutustuminen on lisännyt uskoa siihen, että vaikuttavaa kehitysyhteistyötä on olemassa ja sitä täytyy jatkaa globaalin eriarvoisuuden vähentämiseksi ja oikeudenmukaisemman maailman saavuttamiseksi. Tämänkertainen Oma Kapua -matkamme suuntautuu Guatemalaan, jossa tutustumme suomalaisen Taksvärkki ry:n tukemaan nuorisotyöhankkeeseen.

Guatemalassa Taksvärkki ry on tukenut jo vuodesta 2006 paikallisen yhteistyökumppaninsa Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia, PAMI (espanjankielinen sivusto) työtä nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Tarkoituksena on lisätä nuorten ihmisoikeuksiin ja kansalaisvaikuttamiseen liittyviä tietoja ja taitoja sekä nuorten osallistumista kuntien päätöksentekoon.  Nuorille järjestetään lukuvuoden mittaisia kansalaistaitokursseja ja kansalaisvaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret voivat liittyä nuortenryhmiin, jotka tarjoavat nuorille vertaistukea ja mahdollisuuden tehdä omaehtoista tiedotus-, vertaiskoulutus- ja vaikuttamistyötä. Hankkeessa koulutetaan myös opettajia ja kuntien viranomaisia nuorten oikeuksien ja osallistamisen huomioimisesta. Tavoitteena on saada nuoret ja aikuiset toimimaan yhdessä lasten ja nuorten oikeuksien puolesta ja luoda kaikille avointa ja syrjimätöntä yhteiskuntaa. Nykyinen Chimaltenagon ja San Martín Jilotepequen kunnissa toteuttava hanke alkoi vuonna 2019. Lasten ja nuorten koulutuksen ja osallisuuden tukeminen on ainoa mahdollisuus päästä pois köyhyydestä ja kohti parempia elinolosuhteita.

Tutustumme hankkeeseen paikan päällä ja nousemme 4220m korkean Tajumulcon tulivuoren huipulle. Olethan mukana!

Lahjoitukset

  1. 04.05.2024 klo 20:38
    Anonyymi lahjoitti 100 €
Scroll to Top