Keski-Aasia

Kynnys on toiminut Keski-Aasiassa vuodesta 1999 lähtien ja tehnyt yhteistyötä erityisesti vammaisten naisten järjestöjen kanssa. Nykyisen hankkeen aiemmissa vaiheissa naisten järjestöt perustivat Kynnyksen tuella vammaisten naisten verkoston, jolla on toimintaa viidessä Keski-Aasian maassa: Kazakstanissa, Tadzhikistanissa, Kirgisiassa, Uzbekistanissa ja Turkmenistanissa.

Työmme tavoitteena on laajentaa ja vahvistaa tätä verkostoa, jotta sen jäsenjärjestöt kykenevät ajamaan vammaisten naisten oikeuksia ja asemaa sekä tukemaan toisiaan. Vammaisten tyttöjen ja naisten lisääntymis- ja seksuaalioikeudet ovat hankkeen painopistealue. Tavoitteena on kasvattaa vammaisten naisten tietoisuutta lisääntymisterveydestä ja omista oikeuksistaan sekä lisätä terveydenhuollon asiantuntijoiden tietoisuutta vammaisten tasavertaisista oikeuksista.

Kumppanimme järjestää vertaistukiryhmiä ja koulutuksia mm. järjestötoiminnasta ja lisääntymisterveydestä, tuottaa ja levittää materiaalia vammaisten oikeuksista, pitää yllä aktiivisia yhteyksiä verkoston viiden maan vammaisten naisten välillä sekä järjestää kansainvälisiä seminaareja vammaisten naisten tilanteesta.

Seminaareihin on osallistunut edustajia kaikista viidestä verkoston maasta ja Suomesta. Seminaarien kautta verkoston jäsenet ovat jakaneet kokemuksia ja saaneet vertaistukea. Suomalaisena yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Väestöliitto, jonka kanssa yhteistyössä on kehitetty seksuaaliterveyteen liittyvää koulutusta ja tiedotusta.

Tällä hetkellä hankkeen keskeiset tavoitteet ovat verkostoitumisen vahvistaminen ja verkoston jäsenjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen. Hankkeessa tuetaan vammaisia äitejä, kehitetään vertaistukea vammaisille tytöille, tuotetaan koulutusmateriaalia heidän vanhemmilleen sekä tehdään selvitys vammaisten tyttöjen ja naisten tilanteesta Keski-Aasiassa.

Scroll to Top