Kiipeämällä Huayna Potosin 6088 metriä korkealle huipulle tuetaan kehitysmaiden tyttöjä ja naisia! Kapuassa vapaaehtoiset keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeisiin ja valloittavat vuoren. Seitsemäs päähanke, Kapua 2015 Bolivia kapuaa apua kehitysmaiden tytöille ja naisille.

Päivääkään en vaihtaisi pois. Sain kaiken mitä halusin ja paljon enemmänkin. Tästä eteenpäin uskallan jatkossakin tarttua haasteisiin ja ojentaa auttavan käteni siellä missä sitä tarvitaan. Uskalla sinäkin!” -Sonja Savolainen, Kapua 2013 Guatemala

Kapuajat keräävät varoja ja tiedottavat hankkeesta Suomessa. Kapua 2015 Bolivia -tiimin keräystavoite on yhteensä 100 000 euroa. Kapuajat matkaavat syyskuussa 2015 Boliviaan, jossa he tutustuvat Planin avustuskohteisiin ja pääsevät näkemään käytännössä, miten kerättyjä varoja käytetään. Tämän jälkeen ryhmä tavoittelee Huayna Potosin 6088 metrin korkeudessa siintävää huippua.

Kapua 2015 Bolivia -hankkeen kumppanijärjestöinä toimivat Plan Suomi, Väestöliitto, Taksvärkki ry ja Kynnys ry. Kaikilla järjestöillä on useiden vuosien kokemus toimimisesta kohdemaissa ja ne toimivat yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. Kokemus ja paikallistuntemus takaavat laadukkaan ja vaikuttavan kehitysyhteistyön.