Matalan tulotason maissa synnytys on edelleen yksi naisen elämän vaarallisimmista tapahtumista. Tilastojen mukaan 462 naista 100 000 synnytystä kohden menehtyy kehittyvissä maissa, kun vastaava luku kehittyneissä maissa on 11. Ugandassa myös alle yksivuotiaiden kuolleisuus on edelleen korkea, ollen 48 tuhatta synnytystä kohden. Korkean tulotason maissa vastaava luku on 4.3.

Uganda on sisämaavaltio itäisessä keski-Afrikassa.

Projektin tavoitteena on löytää uusia tapoja äiti- ja lapsikuolleisuuden vähentämiseen sekä estää synnytyksen yhteydessä tapahtuvia vammautumisia. Ugandassa 62% synnytyksistä tapahtuu terveydenhuoltopalvelujen ulkopuolella.

Pilottihankkeen kohde on Kampalan alueella sijaitseva Kyanja kyläyhteisö, jossa on noin tuhat asukasta ja 80 synnytystä vuosittain. Vain puolella raskaana olevista naisista on varaa käyttää neuvolapalveluja tai synnyttää paikallisessa sairaalassa. Lisäksi heidän taloudelliset edellytyksensä hankkia vaatteita ja tarvikkeita vauvalle ovat heikot. Äitiyspaketin ytimen muodostavatkin neuvolakäynti, sairaalasynnytys, jälkitarkastus ja lisäksi on tarjolla vaatteita ja perustarvikkeita vauvanhoitoon.

Ajatus suomalaisen äitiyspaketin räätälöimisestä Kyanjan äitiysterveyden ja turvallisten, terveydenhuollon tukemien synnytysten mahdollistaminen on saanut valtavan innostuneen vastaanoton. Pilotin avulla mahdollistamme sairaalasynnytykset 80 naiselle sekä keräämme arvokasta tietoa konseptin vaikutuksista äiti- ja lapsikuolleisuuteen.

Hanke on osa rauhan ja konfliktinratkaisun jatko-opintoja Makereren yliopistossa Kampalassa, jossa hankkeen vetäjä, Kapua-hankkeen äiti Suvi Aarnio opiskelee Rotary Peace Fellows -stipendiaattina. Lue blogia Ugandasta.

Voit tukea hanketta ostamalla Baby Box -lakua Kapua Shopista.

Lisätietoja hankkeesta: Suvi Aarnio, Rotary Peace Fellow, p. 050 440 5534 suvi (at) kapua.fi

Scroll to Top