Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

NepalLääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) on suomalainen kansalaisjärjestö, joka on jo kolmen vuosikymmenen ajan toiminut rauhantyössä, terveyspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä korostaen ja edistäen lääkärien toimimista koko ihmiskunnan hyvinvoinnin hyväksi. Järjestöön kuuluu noin tuhat suomalaista lääkäriä, hammas- ja eläinlääkäriä sekä näiden alojen opiskelijaa.

LSV on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton ja riippumaton sellaisista kaupallisista tahoista, jotka voivat vaarantaa lääkärin ammatillisen itsenäisyyden.

LSV:n lääkärit tekevät kehitysyhteistyötä tavoitteena terveyden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistäminen yhteistyömaiden terveydenhuoltojärjestelmiä ja kansalaisyhteiskuntaa vahvistamalla. Vuonna 2017 LSV:llä on toimintaa Somaliassa, Tansaniassa ja Nepalissa.

Tuberkuloosin vastainen työ Somaliassa

Eri puolilla maailmaa kuolee noin kaksi miljoonaa ihmistä vuosittain tuberkuloosin seurauksena, vaikka hoidon avulla on mahdollista estää lähes kaikki tartunnasta johtuvat kuolemat. Tuberkuloosi on yksi Somalian pahimmista terveysongelmista. Se ei osoita laantumisen merkkejä, vaan päinvastoin etenkin lääkkeille vastustuskykyiset bakteerikannat näyttävät yleistyvän, minkä seurauksena taudista on tulossa entistä vaarallisempi ja vaikeammin hoidettava. Tuberkuloosiin sairastuvat usein juuri kaikkein köyhimmät ja haavoittuvaisimmat ihmiset. Somalian tuberkuloosihoidon infrastruktuuri, joka perustui osin suomalaiselle 1980-luvun kehitysyhteistyölle, tuhoutui pitkälti sisällissodan aikana.

LSV on toiminut Somalian tuberkuloositilanteen hyväksi maassa vuodesta 2006 asti läheisessä yhteistyössä paikallisen hallinnon ja järjestöjen kanssa. LSV:n hankkeessa huomioidaan yhteisötyöllä erityisesti haavoittuvaisia ryhmiä: naisia, lapsia, maan sisäisiä pakolaisia ja HIV-positiivisia. Tuberkuloosihoidon lisäksi hankkeen klinikoilla mm. tarjotaan HIV-testausta, sillä tuberkuloosi leviää herkästi HIV-tartunnan saaneiden joukossa ja HIV:n ja tuberkuloosin yhdistelmä on potilaalle hyvin vaarallinen.

Tuberkuloosihoidon ja hoitoinfrastruktuurin kehittäminen on pitkäaikaista työtä. LSV on tehnyt tätä työtä Somaliassa jo yli kymmenen vuoden ajan. LSV:n tuberkuloosityö tapahtuu Hargeisassa, Somalimaassa ja Mogadishussa Etelä-Somaliassa. Työssä ovat keskeisessä roolissa suomalaiset vapaaehtoistyötä tekevät lääkärit.

Lue lisääSomalian tuberkuloosihankkeesta. Youtubesta löytyy myös LSV:n tuberkuloosihanketta esittelevä lyhyt video.

Bimwili – Seksuaalisen väkivallan ja sukuelinten silpomisen ehkäisyä taiteen ja kulttuurin keinoin

LSV:n taiteen ja kulttuurin kehitysyhteistyöhanke Kilimanjarolla Tansaniassa tukee KWIECO-järjestön työtä seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi tarjoamalla alueen tytöille ja naisille workshopin sekä organisoimalla viestintäkampanjan. Hanke tekee myös yhteistyötä paikallisten taiteilijoiden kanssa.

Kilimandjaron maakunta kuuluu niihin Tansanian syrjäseutuihin, joissa tyttöihin kohdistuva väkivalta sekä sukuelinten silpominen on vielä yleistä. Koko Tansaniassa tytöistä silvotaan 14,6 prosenttia; Moshin alueella ja Kilimandjarossa prosentti on järjestöjen mukaan 21. Lisäksi silpominen on kriminalisoinnin jälkeen siirtynyt maan alle, joten tiedottaminen on ensiarvoisen tärkeää erityisesti syrjäisemmillä seuduilla.

Taideworkshop pidetään huhtikuussa 2017 ja sen suunnittelevat tasavertaisessa yhteistyössä KWIECO:n taidehankkeiden koordinaattori,  LSV:n asiantuntijalääkäri sekä taiteilija Tatjana Bergelt. Hankkeen mentorina toimii oikeuslääketieteen professori Antti Sajantila.

Workshopissa nuoret tekevät taiteilijakirjan, jota tehdessään he pohtivat omaa tarinaansa ja elämän eri ulottuvuuksia. Samanaikainen lääketieteellinen workshop tarjoaa tytöille tietoa silpomisesta, naisen anatomiasta sekä siitä, mitä seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet tarkoittavat.

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat alueen tytöt ja naiset sekä epäsuoraan laajempi yhteisö  kuten paikallisviranomaiset, koulut, klaanijohtajat, tiedotusvälineet. Hankkeen tavoite on voimaannuttaa kouluikäisiä tyttöjä ja heidän huoltajiaan ja suojata heiltä sukupuolittuneelta väkivallalta ja sukuelinten silpomiselta taideworkshopin avulla. Hankkeessa pilotoidaan malli ”prevention of sexual violence and FCG through art” – toiminnalle, jota yhteistyökumppani jatkossa omin voimavaroinsa laajentaa eri puolille Kilimandjaron aluetta ja Tansaniaa. Projektissa myös tuotetaan materiaalia paikallisjohdon, uskonnollisten johtajien, poliisin, sosiaaliviranomaisten ja muiden käyttöön. Materiaalien luomisessa paikallisilla taiteilijoilla on rooli; lisäksi paikalliset journalistit seuraavat hanketta ja tekevät siitä juttuja.

Vuoden 2017 pilottivaiheen jälkeen malli voidaan laajentaa Tansanian eri maakuntiin uudella rahoituksella.

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n keräyslupa:RA/2016/426. Lupa on voimassa 31.12.2018 asti koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Järjestölle avatut keräyssivut, osallistu ja tue!

Oma Kapua Kilimanjaro -tiimi
Oma Kapua Peru -tiimi

Oma Kapua Annapurna Poon Hill -tiimi

Lisätietoja LSV:stäLSV_LOGO
Salla Nazarenko, toiminnanjohtaja
salla.nazarenko [at] lsv.fi
044 744 9030
www.lsv.fi

Vieritä ylös