Kiipeämällä Guatemalan huipulle tuet kehitysmaiden nuoria – Haku KAPUA Guatemala -ryhmään on käynnistynyt

Kapua kutsuu tavallisia, eri-ikäisiä suomalaisia kapuamaan ensi vuonna Guatemalan korkeimmalle vuorelle. KAPUA Guatemala -ryhmään haetaan henkilöitä, joita yhdistää haave kiivetä vuorelle ja halu kerätä varoja kehitysmaiden nuorten ja naisten tukemiseksi Guatemalassa, Nepalissa ja Keski-Aasiassa. Viidettä kertaa toteutettavan Kapuan yhteistyökumppanit ovat Väestöliitto ry, Taksvärkki ry ja Kynnys ry.

Mukaan valitut kapuajat matkaavat huhtikuussa 2013 Guatemalaan, jossa he tutustuvat Taksvärkin avustuskohteisiin ja pääsevät näkemään käytännössä, miten kerätyt varat käytetään. Tämän jälkeen ryhmä kiipeää Väli-Amerikan korkeimman vuoren, Tajumulcon (4223 m) huipulle.

Ennen matkaa kapuajat keräävät varoja ja tiedottavat kampanjasta Suomessa. KAPUA Guatemala -ryhmän tavoitteena on kerätä yhteensä 100 000 euroa järjestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön kohdemaissa. Osallistujat maksavat itse matkakulunsa.

Taksvärkki vie kapuamalla kerätyt varat Guatemalan nuorille, Väestöliitto Nepaliin nuorten seksuaaliterveyden sekä ympäristön tilan kohentamiseen ja Kynnys vammaisten naisten tukemiseen Keski-Aasiaan. Kaikilla kolmella järjestöllä on useiden vuosien kokemus toimimisesta kohdemaissa ja ne toimivat yhteistyössä paikallisjärjestöjen kanssa. Kokemus ja paikallistuntemus takaavat laadukkaan ja vaikuttavan kehitysyhteistyön.

Guatemalassa toteutettavan Taksvärkin hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia sekä lisätä heidän osallistumistaan nuorten asioita koskevaan päätöksentekoon. Edistääkseen lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista, nuoret saavat koulutusta kansalaistaidoista, yhteiskunnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Viisivuotinen hanke toteutetaan kuudella paikkakunnalla eri puolilla maata.

Hakuohjeet ja lisätietoa löytyy Kapuan verkkosivuilta: www.kapua.fi Haku KAPUA Guatemala -ryhmään päättyy 22.6.2012.

Lisätietoja:
Kapua-koordinaattori Suvi Aarnio, Aidventures Oy, 050 440 5534, suvi@kapua.fi, www.kapua.fi

Lisätietoja järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeista:
Taksvärkki ry:
tiedottaja Pamela Arslan, 09 5845 5505, pamela.arslan@taksvarkki.fi
hankesuunnittelija Veera Blomster, 09 5845 5506, veera.blomster@taksvarkki.fi, www.taksvarkki.fi
Väestöliitto ry:
kansainvälisten asioiden päällikkö Hellevi Hatunen, 09 2280 5137, hellevi.hatunen@vaestoliitto.fi
Kynnys ry:
Kalle Könkkölä 0500 503516, kalle.konkkola@kynnys.fi

Scroll to Top