Yhteistyöjärjestöt

Kapua toimii yhteistyössä suomalaisten järjestöjen kanssa, joilla on Poliisihallituksen myöntämä voimassaoleva rahankeräyslupa. Kapuan keräysvarat ohjataan suoraan järjestön omalle keräystilille. Luotettavat kumppanijärjestömme kanavoivat avun turvallisesti perille.

Kapua 2018 Malawi ja Kapua 2019 Etiopia

Kapua 2018 ja 2019 -hankkeet toteutetaan yhteistyössä Väestöliiton, Taksvärkki ry:n ja Kynnys ry:n kanssa. Hankkeiden keräystuotto jaetaan tasan kolmen kumppanijärjestön kesken. Keräysvarat ohjataan Väestöliiton keräystilille, josta varat kanavoidaan luotettavasti perille kohteisiin Malawiin ja Etiopiaan.

Kynnys ry tukee vammaisten naisten omia järjestöjä Etiopiassa ja Keski-Aasiassa. Vammaiset tytöt ja naiset kokevat kaksinkertaista syrjintää vammaisuuden ja sukupuolen takia. Kehitysmaissa vammaiset tytöt ja naiset pääsevät harvoin kouluun tai töihin ja ovat usein yksi maansa köyhimpiä väestöryhmiä. Kynnys käyttää keräysvarat kehitysmaiden vammaisten naisten ja tyttöjen tukemiseen, kuten koulutukseen, työllistymiseen ja seksuaalikasvatukseen.

Taksvärkki ry edistää kehitysyhteistyöhankkeillaan kehitysmaiden lasten ja nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita. Malawissa Taksvärkki ry tukee tyttöjen voimaantumista ja edistää tasa-arvon toteutumista. Kouluttautumalla tytöt saavat äänensä kuuluviin. Rohkeat nuoret toimivat roolimalleina, joiden johdolla muutetaan asenteita ja toimintatapoja paikallisissa yhteisöissä.

Väestöliitto edistää kehitysmaiden nuorten oikeutta päättää itse omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan. Väestöliiton tavoitteena on seksuaalioikeuksien toteutuminen maailmanlaajuisesti. Malawissa ja Nepalissa nuoria tuetaan muun muassa seksuaalikasvatuksen keinoin saamaan tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat kasvaa täyteen potentiaaliinsa.

FFD Kapua 2019

Food and Forest Development Finland (FFD) pyrkii vähentämään köyhyyttä ja parantamaan järjestäytyneiden viljelijöiden toimeentuloa tukemalla osallistavaa, ilmastokestävää metsätaloutta Amharan alueella Etiopiassa. Tarkoituksena on kehittää ja parantaa osuuskunnan tuotteita ja palvelutuotantoa, kehittää uusia tuotteita sekä parantaa osuuskunnan harjoittamaa markkinointia.

Oma Kapua Nepal 2018

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) on suomalainen kansalaisjärjestö, joka on yli kolmen vuosikymmenen ajan toiminut rauhantyössä, terveyspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä korostaen ja edistäen lääkärien toimimista koko ihmiskunnan hyvinvoinnin hyväksi. Vuonna 2018 LSV:llä on toimintaa Nepalissa ja Somaliassa.

Järjestön edustaja: haluatko mukaan Kapuan kumppaniksi? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!