MaterMATER ― KUOLEMAA UHMAAVA ÄITIYS

Wimma Liikuttaa ry järjestää yhteistyössä Kapuan kanssa vuonna 2013 valokuvanäyttelyn ”Mater — kuolemaa uhmaava äitiys”, jonka teemana on äitiysterveys. Valokuvanäyttelyn avajaisia vietetään Maailma Kylässä –festivaaleilla Helsingissä 25.-26.5., jonka jälkeen näyttely kiertää Suomea 10 paikkakunnalla.

Valokuvanäyttely pohjautuu kuviin, jotka on kerätty KAPUA 2010 ja KAPUA 2011 -hankkeista Malawissa ja Nepalissa. Kapua kerää vuosittain suomalaisten vapaaehtoisten voimin varoja kehitysmaiden tukemiseksi sekä kiinnittää huomiota kehityspoliittisiin kysymyksiin kiipeämällä maailman vuorille. Vuodesta 2006 kapuamalla on kerätty jo yli 350 000 euroa.

Näyttelyssä on 20 kappaletta A3-kokoisia kuvia sekä näyttelytilan mahdollisuuksista riippuen myös videoteos. Näyttelyn yhteydessä järjestetään paikkakuntakohtaisia avajaisia, joissa kerrotaan näyttelystä, kuvista, kehitysyhteistyöstä ja Kapuasta tarkemmin.

Näyttelyaikataulu

Jurva, kirjasto 3.-14.6.2013
Kokemäki, kirjasto 24.6.-11.7.2013
Pori, pääkirjasto 12.7-3.8.2013
Rusko, kirjasto 5.-29.8.2013
Lahti, aikuiskoulutuskeskus 9.-27.9.2013
Espoo, Sellon kirjasto, näyttelytila Galleria Anna 7.-25.10.2013
Oulu, kirjasto 4.-15.11.2013
Joensuu, kirjasto 18.-30.11.2013
Turku, Runosmäen kirjasto 2.-13.12.2013
Kauniainen, kirjasto 16.-28.12.2013

Näyttelyn tausta

Kapua–hankkeissa kerätyt varat kanavoidaan valittuihin kohteisiin luotettavien suomalaisten yhteistyöjärjestöjen ja hankkeiden kautta. Kapuajat ovat vapaaehtoisia, tavallisia suomalaisia, joita yhdistää halu auttaa kehitysmaita ja kokeilla omia rajojaan. Kapua-vuoden aikana hankkeeseen kulloinkin valitut vapaaehtoiset kapuajat keräävät Suomessa varoja kulloisenkin Kapua-hankkeen kohteeseen ja levittävät tietoa hankkeesta ja sen tarkoituksesta omissa verkostoissaan sekä kotikaupungeissaan. Vuoden kestävä Kapua huipentuu tutustumismatkaan, jonka aikana kapuajaryhmä vierailee avustuskohteissa ja kohtaa matkan fyysisen haasteen, vuorelle nousun.

KAPUA 2010 toteutettiin yhteistyössä Väestöliiton kanssa äitiysterveyden edistämiseksi Malawissa. Kuusitoistahenkinen Kapua-ryhmä keräsi varoja yhteensä 84 083 euroa. Malawissa kapuajat vierailivat köyhällä maaseudulla tutustuen Väestöliiton äitiysterveystyöhön Mangochin alueella ja pääsivät itse toteamaan, kuinka kapuajien keräämillä lahjoitusvaroilla parannetaan äitien ja lasten hyvinvointia. Keräyssummalla laajennettiin kyläterveyskeskus nykyaikaiseksi synnytyssairaalaksi ja koulutettiin sinne tarvittava terveydenhuoltohenkilöstö. Kapuajien fyysinen haaste toteutui triathlonilla polkupyöräillen halki Mangochin alueen kylien, meloen Malawi-järven upeissa maisemissa ja kavuten maan korkeimmalle huipulle Mt. Mulanjelle (3002 m).

KAPUA 2011 kohdistui Nepaliin ja toteutettiin yhteystyössä WWF:n ja Väestöliiton kanssa. WWF:n ja Väestöliiton vuonna 2011 alkaneessa kolmivuotisessa yhteishankkeessa Nepalissa yhdistyy kestävä luonnonvarojen käyttö sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Uusi hanke on jatkoa järjestöjen aiemmille erillishankkeille; yhteistyöllä pyritään entistä vaikuttavampaan ja laaja-alaisempaan kehitysyhteistyöhön, jossa huomioidaan sekä ihmiset että luonto. KAPUA 2011 -hankkeen keräystuotoilla varmistetaan WWF:n ja Väestöliiton työn jatkuminen Nepalin eteläosassa sijaitsevan Terain alueella. Alueella korvataan vanhoja tulisijoja liesillä, joissa käytetään polttopuun sijaan biokaasua. Liedet parantavat hygieniaa ja naisten elämänlaatua, koska he eivät joudu enää tekemään pitkiä puunkeruumatkoja. Nepalin julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä ei huomioida lisääntymisterveyttä, ja olennainen osa hanketta on seksuaaliterveysvalistus sekä terveyspalvelujen saatavuuden lisääminen. Yhdessä maaseudun asukkaiden kanssa kehitetään kestäviä elinkeinoja ja autetaan ihmisiä perustamaan mikrolainojen avulla pienyrityksiä, jotka parantavat erityisesti naisten toimeentuloa. Viisitoistahenkinen Kapua-ryhmä keräsi varoja Nepalin luonnon ja ihmisten hyväksi yhteensä 95.870 euroa. Nepalissa kapuajat tutustuivat avustuskohteisiin Teraissa ja kapusivat Himalajalla sijaitsevan Island Peakin (6189 m) huipulle.

Näyttelyn teema

Valokuvanäyttely kutsuu kanssaihmiset kokemaan osan siitä, minkä vapaaehtoiset kapuajat kokivat Nepalissa ja Malawissa. Näyttelyn tarkoituksena on avata ohikulkevien silmät, korvat ja sydän. Näyttelyn perimmäinen tarkoitus on ohjata ihmiset kiinnostumaan ympäröivästä maailmasta ja kannustaa heitä toimimaan toisia ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen.

Globaalikasvatuksen näkökulmasta näyttelyn viesti kiteytyy aktiiviseen toimimiseen paremman huomisen puolesta. Kapuajat huhkivat vuoden verran vapaaehtoisina ja kiipesivät yhdessä korkealle vuorelle, he voivat liputtaa itsensä likoon laittamisen puolesta. Isojenkaan haasteiden edessä ei kannata lannistua – jokainen voi tehdä asioille jotakin.

Valokuvanäyttelyn kuvilla, videoilla sekä niihin liittyvillä infoteksteillä ja tarinoilla on tarkoitus lisätä tietoutta kehitysmaiden ongelmasta, jonka Malawissa ja Nepalissa vierailleet kapuajat kokivat merkittäväksi. Näyttely kertoo äitiysterveyden heikosta tilasta, haasteista ja uskosta parempaan huomiseen näissä maissa.

Lapsen saaminen on lisääntymisikäisten naisten yleisin kuolinsyy kehitysmaissa ja eriarvoisuus kansainvälisesti on mittava — teollisuusmaiden naisiin verrattuna kehitysmaiden naisilla on 300-kertainen riski kuolla raskauteen tai synnytykseen. Lisäksi miljoonat naiset kärsivät synnytysten yhteydessä saamistaan vammoista ja sairauksista ilman mahdollisuutta kunnolliseen terveydenhuoltoon. Tasa-arvon edistäminen on sekä itseisarvo että kestävän sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edellytys. Molemmat Kapua-hankkeet vaikuttivat naisten asemaan ja  pyrkivät parantamaan tasa-arvotilannetta.

Valokuvanäyttely keskittyy kertomaan äitiysterveystilanteesta ja sen vaikutuksista erityisesti Malawin ja Nepalin yhteiskuntiin, yleisistä elinolosuhteista ja maiden kehityksen tilasta edellä mainittujen Kapua-hankkeiden pohjalta. Näyttelyn avulla kerrotaan myös siitä, kuinka tärkeää on ymmärtää asia myös täällä kaukana Suomessa ja kuinka myös suomalainen voi olla avuksi äitiysterveyden parantamiseksi tehtävässä työssä. Valokuvanäyttely kertoo karut faktat Malawin ja Nepalin äitiysterveystilanteesta, mutta samaan aikaan valokuvilla esitetään, mitä konkreettista toivoa suomalaisten keräämillä varoilla on naisille ja perheille luotu. Kuvat kertovat myös siitä, että ongelmiin pystytään puuttumaan ja hankkeilla on mahdollisuus vaikuttaa monen malawilaisen ja nepalilaisen perheen elämään positiivisesti.

Malawi on YK:n kehitysohjelman (United Nations Development Programme, UNDP) laskemalla Inhimillisen kehityksen indeksillä (Human Development Index, HDI) mitattuna yksi maailman köyhimmistä maista ja se kuuluu myös YK:n ylläpitämälle LDC-maiden (Least Developed Countries) listalle eli listalle maailman vähiten kehittyneistä maista. Malawi on maatalousvaltainen ja erittäin tiheästi asuttu valtio, jossa äitiysterveyden tila on heikko ja esimerkiksi lapsikuolleisuus suurta.

Nepal on yksi Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaasta. Se on myös yksi maailman köyhimmistä ja vähiten kehittyneistä valtioista, joista ulkomailla harvoin tiedetään paljoakaan muuta kuin sen maailmankuulu Himalajan vuoristo maailman korkeimpine huippuineen. Sisällissodan runtelemassa maassa on paljon haasteita, mutta myös mahdollisuuksia kehitykselle.

Kapua-hankkeisiin osallistuneet kapuajat oppivat hankkeiden yhteydessä paljon uutta äitiysterveysongelmasta ja saivat kapuajat toimimaan ja tekemään paljon asian eteen. Valokuvanäyttelyn avulla halutaan tuoda kehitysmaiden äitiysterveysongelma esille Suomessa ja kertoa niistä keinoista, joita tilanteen parantamiseksi on tehtävissä. Näyttelyn kuvien ja muun näyttelymateriaalin avulla kerrotaan niistä omakohtaisista kokemuksista, joita kapuajat ovat kokeneet ja mitä on saatu aikaan konkreettisilla teoilla. Valokuvat eivät käsittele kapuajia eivätkä heidän matkaansa hankekohteisiin vaan keskittyvät Kapua-hankkeiden yhteydessä koettuun ja nähtyyn valokuvanäyttelyn teemaan liittyen.